PL EN
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The vibroacoustic impacts in the urban agglomeration constitute an important element worsening the comfort of working and resting conditions for the residents. The industrialized zones can be identified as the main surface sources of these impacts, but outside these areas there is a significant number of linear sources such as communication routes. In described areas the point industrial sources and the point moving sources with random or periodic repeatability, which are single journeys of means of transport, can be identified. Dynamic interactions occurring between the superstructure and the exploited transport infrastructure are an important phenomenon and are subject to continuous analysis, due to the multitude of applied solutions of vibroisolation systems. Statistics show that the exposure of urban residents accounts for about 60% of the total population exposed to vibroacoustic impacts. In the paper the attention was paid to the impacts emitted to the environment for selected types of vibroisolation solutions for a selected tramway track and with the same enforcement. A detailed analysis of the impact occurring in the area of the tram line was made. The research used software prepared by the authors in the Matlab environment.
 
REFERENCES (16)
1.
Białasiewicz J.T.: Falki i aproksymacje. WNT, Warszawa 2004, ISBN 83-204-2971-4, s. 253.
 
2.
Cempel Cz.: Wibroakustyka stosowana, PWN, Warszawa 1989.
 
3.
Ciesielski R., Maciąg E.: Drgania drogowe i ich wpływ na budynki. WKiŁ, Warszawa 1990, s. 248.
 
4.
Chudzikiewicz A., Korzeb J.: Simulation study of wheels wear in low-floor tram with independently rotating wheels, w: Archive of Applied Mechanics, vol. 419, nr 88, 2018, ss. 175-192, DOI:10.1007/s00419-017-1301-6.
 
5.
Czechyra B., Kwaśnikowski J., Tomaszewski F.: Możliwości wykorzystania metod wibroakustycznych w procesie oceny własności eksploatacyjnych tramwaju. Logistyka, 4/2011, Poznań, s. 172–180.
 
6.
Korzeb J.: Analiza drgań komunikacyjnych z zastosowaniem teorii falek. Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej, seria Transport, z. 77, OWPW, Warszawa 2011r. str. 45-58.
 
7.
Korzeb J.: Dobór kryteriów oceny dynamicznych oddziaływań transportowych w obszarach aglomeracji miejskich. Logistyka 6/2011, CD, s. 1717–1725.
 
8.
Korzeb J.: Predykcja wybranych oddziaływań dynamicznych w strefie wpływu infrastruktury transportowej , Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport, nr 90, 2013, OW PW, ISBN 978-83-7814-111-2, 1-202 s.
 
9.
Korzeb J., Chudzikiewicz A.: Evaluation of the vibration impacts in the transport infrastructure environment, Archive of Applied Mechanics, vol. Volume 85, nr 9, 2015, s. 1331-1342, DOI:10.1007/s00419-015-1029-0,.
 
10.
Korzeb J., Ilczuk P.: Drgania i hałas w strefie oddziaływania linii tramwajowych. Logistyka 4/2014, CD/ str. 1997-2006.
 
11.
Nader M.: Drgania i hałas w transporcie. Wybrane zagadnienia. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, ISBN 978-83-7814-543-1, 2016 r., 146 s.
 
12.
Nader M., Korzeb J.: Dynamic interactions in the transport infrastructure environment. Vibrations in Physical Systems, vol. XXV. Ed. by Cempel Cz., Dobry M. Poznan University of Technology, ISBN 978-83-89333-43-8. Comprint, Poznań, 2012, pp. 459-468.
 
13.
Nader M., Korzeb J.: Analysis of the dynamic influence of urban transport on the environment. Proc. of 5th ICSCCE Athens, Patras University Press, ISBN:978-618-80115-0-2, Greece, 2012, pp. 67-74.
 
14.
Targosz J., Adamczyk J.: Badania i ocena wibroaktywności konstrukcji torowisk tramwajowych stosowanych w Polsce. Logistyka, ISSN 1231-5478, nr 3/2012, s. 2267–2276.
 
15.
TransEko Sp.j.: Studium wykonalności dla projektu: „Obsługa północnych obszarów Warszawy komunikacją tramwajową w związku z rozbudową sieci metra oraz zakupem taboru”, na zlecenie Tramwajów Warszawskich, Warszawa ,luty 2011.
 
16.
Zieliński T.P.: Cyfrowe przetwarzanie sygnałów. Od teorii do zastosowań. WKiŁ, ISBN 978-83-206-1640-8, Warszawa 2009, s. 832.
 
eISSN:2719-9630
ISSN:0138-0370
Journals System - logo
Scroll to top