PL EN
 
 
REFERENCES (8)
1.
Lisowski Z.: Zużycie. Zagadnienia tarcia, zużycia i smarowania. Z. 6, 1969, PWN, Warszawa 1970, s. 129-1166.
 
2.
Piec P.: On study of phenomena in the wheel – brake shoe contact area. Periodica Polytechnica, TU Budapest, Vol. 21. No. 3. 1993, Part III, s.229÷238.
 
3.
Piec P.: Some methods of investigation of rail vehicle elements wear processes. Archiwum transportu. Volume 16, No 3, Warsaw.2004, p. 21÷39.
 
4.
Piec P.: Badania eksploatacyjne elementów i zespołów pojazdów szynowych. Wyd. Politechniki Krakowskiej, 2004.
 
5.
Skvor R.: Riffel - oder Polygonbildung von Schienenfahrzeugen. Verkehrstechnik in der Schweiz 1979/80, nr 16, ss. 33÷38.
 
6.
Uetz H.: Tribologie - Verschleisskunde. Vorlesungsmanuskript, Universitaet Stuttgart, 1980.
 
7.
Urbańczyk P.: Wpływ odkształceń cieplnych wstawek nowej konstrukcji na pracę hamulca. Praca doktorska. Promotor P. Piec. Politechnika Krakowska. Kraków, 2011.
 
8.
Zwierzyk-Klimek.: Analiza zużycia i kosztów eksploatacji zestawów kołowych tramwajów. Praca doktorska. Promotor P. Piec. Politechnika Krakowska. 2006.
 
eISSN:2719-9630
ISSN:0138-0370
Journals System - logo
Scroll to top