PL EN
 
 
REFERENCES (6)
1.
Marciniak ;Projekty modernizacyjne spalinowych lokomotyw liniowych i manewrowych wykonanych w Instytucie Pojazdów Szynowych, Logistyka, 2010, nr 4.
 
2.
Marciniak Z.; Zmodernizowane w ostatnich latach lokomotywy elektryczne i spalinowe w Polsce, Technika Transportu Szynowego, 2011 nr 4.
 
3.
Marciniak Z., Michalak P.; Nowe oraz zmodernizowane układy i zespoły w modernizowanej lokomotywie spalinowej typu 303D serii SU46, Pojazdy Szynowe 2012, nr 1.
 
4.
Michalak P., Bejenka K.; Specyfikacja techniczna zespołów wyposażeniowych lokomotywy ST46. Opracowanie Z1/1611/OR-9727, Bydgoszcz-Poznań, 04.2010.
 
5.
Dokumentacja Techniczno – Ruchowa lokomotywy spalinowej typu 303Da serii ST46 – Opis techniczny. Opracowanie 303Da 0159-1, IPS ”TABOR” Poznań, 06.2011.
 
6.
Opinia IPS „TABOR” w sprawie wyników badań dla zmodernizowanej lokomotywy spalinowej serii ST46 (303Da), Opracowanie 303Da 0129-1/1, IPS „TABOR” Poznań, 11.2011.
 
eISSN:2719-9630
ISSN:0138-0370
Journals System - logo
Scroll to top