PL EN
 
STRESZCZENIE
W artykule przedstawiono koncepcję oraz komputerowy model wybranych rozwiązań konstrukcyjnych pojazdu z zawieszeniem pneumatycznym aktywnie sterowanym. Zamodelowano dwie wersje sprężyn pneumatycznych (RX-1965, RX-1974) wraz z obciążającymi je masami i układem sterującym ich wysokością. Opracowano model pojazdu szynowego (wagon pomiarowy typu pasażerskiego) z zastosowaniem modeli w/w sprężyn pneumatycznych sterowanych przez układ mikroprocesorowy. Opracowany model wagonu pomiarowego umożliwia badania symulacyjne przypadków zdarzeń występujących w eksploatacji. Przeprowadzono wielowariantowe analizy symulacyjne: badania na prostych odcinkach toru, na łukach torowych zwichrowanych i z przechyłką oraz z zadaną wysokością podłogi pojazdu. Analizy dynamiczne przeprowadzono w systemie SIMPACK 9.5, który jest jednym z aktualnie wiodących systemów wykorzystywanych do symulacji zachowania dynamicznego pojazdów szynowych. Opracowany model wagonu pomiarowego umożliwiał badania symulacyjne przypadków zdarzeń występujących w eksploatacji.
 
REFERENCJE (3)
1.
PN-EN 14363: Kolejnictwo. Badania własności dynamicznych dla dopuszczenia (homologacji) pojazdów szynowych. Badania własności biegowych i próby stacjonarne, PKN, Warszawa 2007.
 
2.
Gąsowski W., Sobczak M.: Układy biegowe wagonów kolejowych, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 1987.
 
3.
Biliński J.: Zagadnienia teoretyczne dynamiki pociągów z przechylnym nadwoziem, TTS, nr 6, 2000.
 
eISSN:2719-9630
ISSN:0138-0370
Journals System - logo
Scroll to top