PL EN
 
 
REFERENCES (2)
1.
Ma r c i n i a k Z., Zmodernizowana spalinowa lokomotywa do ruchu pasażerskiego serii SP32 – konstrukcja i badania, Pojazdy Szynowe, 2/2001.
 
2.
B a b e ł M., T u ł e c k i A., Konstrukcja zmodernizowanej spalinowej lokomotywy manewrowej serii 6Dg, XVIII Konferencja Naukowa Pojazdy Szynowe, Politechnika Śląska, wrzesień 2008.
 
eISSN:2719-9630
ISSN:0138-0370
Journals System - logo
Scroll to top