PL EN
 
STRESZCZENIE
W artykule przedstawiono wpływ wybranych parametrów wagonu dwuosiowego takich, jak baza pojazdu, stopień jego obciążenia ładunkiem oraz pionowa sztywność zawieszenia na zagrożenie wykolejeniem na krzywej przejściowej i pełnym łuku w przypadku zwichrowania szyny zewnętrznej. Wykorzystano możliwości obliczeniowe specjalistycznego programu Adams Rail, przeznaczonego do badania dynamiki pojazdów szynowych. Analizowano proces wykolejenia będący wynikiem wspinania się obrzeża koła na główkę szyny. We wszystkich podjętych działaniach ocenę poziomu zagrożenia bezpieczeństwa ruchu sprowadzono do analizy wskaźników wykolejenia i pionowego przemieszczenia rejestrowanego na kołach zestawu prowadzącego, z uwzględnieniem kąta nabiegania oraz pionowych nacisków kół na szyny wynikających z położenia zestawu kół w torze zakrzywionym.
 
REFERENCJE (5)
1.
Chojnacki, A., Walczak, S.: Badania bezpieczeństwa jazdy po wichrowatym torze. Porównanie wymagań wg ORE, PN-EN i TSI. Pojazdy Szynowe, nr 2/2011, s.34-38.
 
2.
Gąsowski, W., Marciniak, Z.: Konstrukcje oraz modele wózków i układów zawieszeń wagonów i lokomotyw przeznaczonych do jazdy z dużymi prędkościami. Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 1993.
 
3.
Norma PN-EN 14363.: Badania właściwości dynamicznych pojazdów szynowych przed dopuszczeniem do ruchu. PKN, Warszawa 2007.
 
4.
Matej, J.: Modelowanie oraz symulacyjne badania wagonów bimodalnych w kategoriach zagrożenia wykolejeniem. Prace Naukowe, Mechanika, z. 234. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2010.
 
5.
Matej, J.: Symulacyjna metoda oceny poziomu zagrożenia wykolejeniem wagonu towarowego na torze prostym. Przegląd Mechaniczny, Nr 1/2011, s. 20-25.
 
eISSN:2719-9630
ISSN:0138-0370
Journals System - logo
Scroll to top