PL EN
 
ABSTRACT
The article presents the comparative economic analysis for the composition of train consisting of pocket wagons to transport 36 road semitrailers with reference to the bimodal rolling stock consisting of 36 bimodal semitrailers. Comparison of rolling stock weight, coefficient of dead weight, train length and costs of rolling stock purchase for the comparable transport systems are made in the analysis. The results of carried out analysis showed the obvious advantage of the bimodal system for each analysed parameter.
 
REFERENCES (6)
1.
Medwid M.: Polski system transportu kolejowo-drogowego (Bimodalnego) typu „TABOR”. Wydawnictwo IPS Poznań, Poznań 2006, ss. 231.
 
2.
Rozprawa Nr 422. Medwid M.: „Studium tworzenia intermodalnych środków technicznych transportu lądowego w szczególności taboru bimodalnego”. Poznań 2008. Politechnika Poznańska.
 
3.
Medwid M.: Modernisierter Eisenbahnpark für den bimodalen Transport an die Geschwindigkeit von 160 km/h angepasst. Pojazdy Szynowe, nr 2/02, 2002, s. 5-55.
 
4.
Medwid M.: Tabor bimodalny do przewozów kombinowanych kolejowo-drogowych. Technika Transportu Szynowego, nr 1-2, 2006, s. 41-51.
 
5.
Medwid M.: Badania prototypowego pociągu. Technika Transportu Szynowego, nr 4, 2006, s. 60-69.
 
6.
Medwid M., Stawecki W., Czerwiński J., Cichy R.: System transportu bimodalnego przystosowany do ruchu „S” i „SS”. Pojazdy Szynowe 4/2011.
 
eISSN:2719-9630
ISSN:0138-0370
Journals System - logo
Scroll to top