PL EN
 
ABSTRACT
The article mainly presents the effects of works, in the form of vehicle emission test results, in the field of adaptation imported from abroad old type diesel locomotives to the driving conditions on the Polish railway lines (entry into exploitation). In order to analyze the ecological characteristics of this type of vehicle emission measurements were carried out under steady research ISO 8178-F test.
 
REFERENCES (8)
1.
Czerwiński J. et. al.: Możliwości zmiany istotnych dla środowiska parametrów eksploatacyjnych spalinowych lokomotyw 6-osiowych przez modernizację zespołów, Pojazdy Szynowe 4/2015.
 
2.
Kettner J.: Moving Towards Sustainable Mobility a Strategy for 2030 and Beyond for the European Railway Sector, 12 UIC Sustainability Conference, Venice 2012.
 
3.
Marciniak Z., Stawecki W., Merkisz J., Pielecha I., Pielecha J.: Możliwości modyfikacji taboru spalinowego w celu zmniejszenia jego oddziaływania na środowisko naturalne, Technika Transportu Szynowego, nr 3, 2011, s. 43? 48.
 
4.
Marciniak Z., Stawecki W., Pielecha I., Pielecha J.: Ekologiczne aspekty spalinowych pojazdów szynowych eksploatowanych na krajowych liniach kolejowych, Logistyka 4/2010.
 
5.
Merkisz J., Stawecki W.: Environmental aspects of rail vehicles with combustion engines, Pojazdy Szynowe 3/2015.
 
6.
Stawecki W., Marciniak Z., Pielecha I., Pielecha J.: Problems of exhaust gas emission of modernized diesel locomotives operating in Poland, Combustion Engines 1/2014, pp. 48? 58.
 
7.
Szeląg A., Maciołek T.: Rozwiązania techniczne w układach zasilania poprawiające efektywność energetyczną transportu szynowego, Pojazdy Szynowe 3/2015.
 
8.
www.delphi.com/manufacturers/auto/powertrain/emissions_standards (access of 20.02.2016) www.testo.com.pl (access of 20.02.2016).
 
eISSN:2719-9630
ISSN:0138-0370
Journals System - logo
Scroll to top