PL EN
 
 
REFERENCES (5)
1.
Medwid M., Chyrek W., Cichy R., Przepióra K.: Wielozadaniowy ciągnik szynowo – drogowy do prac manewrowych na torach kolejowych i tramwajowych. Politechnika Warszawska. Zeszyty Naukowe Instytutu Pojazdów nr 2/2006.
 
2.
Kruś M., Sienicki A., Medwid M.: Sprawozdanie z obliczeń wytrzymałościowych przedniego i tylnego mechanizmu cięgłowo – zderznego ciągnika szynowo–drogowego. Opracowanie OR – 9285. Archiwum, IPS „TABOR”. Poznań grudzień 2007.
 
3.
Kruś M., Sienicki A., Medwid M.: Sprawozdanie z obliczeń wytrzymałościowych podwozia ciągnika szynowo – drogowego. Opracowanie OR – 9327. Archiwum, IPS „TABOR”. Poznań marzec 2008.
 
4.
Kowalski M., Zbierski A., Wilczek R.: Statyczne badania wytrzymałościowe ciągnika szynowo – drogowego typu C120 na bazie ciągnika ORION. Raport z badań, RP – 0439. Archiwum IPS „TABOR”. Poznań kwiecień 2008.
 
5.
Medwid M.: Studium tworzenia intermodalnych środków transportu lądowego w szczególności taboru bimodalnego. Rozprawy. Politechnika Poznańska. Poznań 2008.
 
eISSN:2719-9630
ISSN:0138-0370
Journals System - logo
Scroll to top