PL EN
 
 
REFERENCES (10)
1.
Babeł M., Tułecki A.: Konstrukcja zmodernizowanej spalinowej lokomotywy manewrowej serii 6Dg. Materiały XVIII Konferencji Naukowej „Pojazdy Szynowe”, Katowice-Ustroń, 2008r.
 
2.
Kowalski S., Szewczyk W.: Lokomotywa 311D – sposób modernizację lokomotywy M62/ST44 – Technika Transportu Szynowego, 2008r, nr 3.
 
3.
Kowalski S., Szewczyk W.: Przegląd modernizacji pojazdów szynowych na przykładzie firmy „Newag” S.A. Materiały XVIII Konferencji Naukowej „Pojazdy Szynowe” Katowice-Ustroń.
 
4.
Marciniak Z.: Wyposażenie spalinowych i elektrycznych pojazdów szynowych w układy, zespoły i urządzenia gwarantujące bezpieczeństwo ruchu na polskich liniach kolejowych. Technika Transportu Szynowego, 2006r. nr 7/8 (cz.1) i 2006r. nr 9 (cz.2).
 
5.
Marciniak Z., Durzyński Zb.: Projekt modernizacji lokomotyw spalinowych serii ST44, Technika Transportu Szynowego, 2005r. nr 9.
 
6.
Marciniak Z.: Dotychczasowe projekty modernizacji lokomotyw spalinowych w Polsce. Technika Transportu Szynowego, 2005r, nr 9.
 
7.
Marciniak Z.: Modernizacja lokomotywy spalinowej typu M62 w oparciu o silnik 12 CZN 26/26 – konstrukcja i badania. Technika Transportu Szynowego, 2007r. nr 1/2.
 
8.
Marciniak Z.: Doposażenie pojazdów trakcyjnych w układy i zespoły umożliwiające eksploatację na Polskich Liniach Kolejowych. Materiały XVII Konferencji Naukowej „Pojazdy Szynowe” Kazimierz Dolny, 2006r.
 
9.
Marciniak Z.: Modernizacja lokomotyw spalinowych – stan obecny i zamierzenia. Materiały XVIII Konferencji Naukowej „Pojazdy Szynowe” Katowice – Ustroń, 2008r.
 
10.
Marciniak Z.: Doposażenie, remotoryzacja i modernizacja liniowych i manewrowych lokomotyw spalinowych realizowana w „Pesa” Bydgoszcz S.A. Technika Transportu Szynowego, 2008r. nr 11.
 
eISSN:2719-9630
ISSN:0138-0370
Journals System - logo
Scroll to top