PL EN
 
KEYWORDS
ABSTRACT
In searching for the optimal use of the railway company's financial resources (PKP PLK) and the time of planning the repairs of the tracks, a track durability model was created. The model in its assumptions is based on the technical and operational parameters of the railway line No. 131. The article presents two variants of the process of track durability. The first variant concerns the cleaning of the track, the second one concerns the upgrading. For both variants, the costs of works related to the cleaning and upgrading works of the tracks were determined and the impact of these variants on the environment was determined. The article also presents the scope of upgrading works and works related to the continuous repairs of the railway surface.
 
REFERENCES (7)
1.
Bałuch M.: Jakość robót jako wyznacznik cykli napraw nawierzchni. Problemy Kolejnictwa – Zeszyt 152, Warszawa 2013.
 
2.
Frączek R., Malara H.: Wybrane kierunki rozwoju technologii utrzymania dróg szynowych ze szczególnym uwzględnieniem robót interwencyjnych. Problemy Kolejnictwa - Zeszyt 137/138. Warszawa 2013.
 
3.
Licow R., Urbaniak M,: Wybrane aspekty wpływu modernizacji i rewitalizacji infrastruktury kolejowej na środowisko. Zeszyty Naukowo – Techniczne SITK Kraków, (skierowany do druku).
 
4.
PKP Polskie Linie Kolejowe: Raport Roczny 2014. (http://www.plk-sa.pl/, online: 26.10.2015).
 
5.
Tomaszewski F., Licow R.: Wpływ modernizacji linii kolejowych na poprawę wybranych parametrów techniczno–eksploatacyjnych. Przegląd Komunikacyjny – Zeszyt 9, Wrocław 2015.
 
6.
Tomaszewski F., Wojciechowska E.: Transport kolejowy a ochrona środowiska. Technical Transactions – Zeszyt 4, Kraków 2011.
 
7.
Szwaczkiewicz K., Szmagliński J.: Ocena kosztu życia szyn kolejowych w modernizacji układów geometrycznych. Przegląd Komunikacyjny – Zeszyt 9, Wrocław 2015.
 
eISSN:2719-9630
ISSN:0138-0370
Journals System - logo
Scroll to top