PL EN
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The article presents the problem of operational safety, resulting from the use of felt seals in the selected nodes of running gear systems of rolling and traction vehicles. As the long-term operation practice has shown the felt connections are still used in the domestic rolling stock, despite the fact that it is connected with the difficulties, and sometimes with the lack of obtaining the intended effect.
 
REFERENCES (13)
1.
Sobaś M.: Zawieszenia i układy biegowe wagonów towarowych. Instytut Pojazdów Szynowych „TABOR”. Poznań 2014.
 
2.
PN-82/P-86012. Filce bite. Filce techniczne filtracyjne uszczelkowe i podkładkowe.
 
3.
PN-EN 1514-1:2001/Ap1. Kołnierze i ich połączenia. Wymiary uszczelek do kołnierzy. Część 1: Uszczelki niemetalowe płaskie z wkładkami lub bez wkładek.
 
4.
www.nskeurope.com Technical Insight. Publikacja NSK Europe.
 
5.
PN-76/P-06731. Filce. Błędy.
 
6.
PN-74/P-06708. Filce bite. Badania odbiorcze.
 
7.
PN-81/P-04610. Metody badań wyrobów włókienniczych. Płaskie wyroby włókiennicze.
 
8.
PN-75/P-04612. Metody badań wyrobów włókienniczych. Pomiar grubości.
 
9.
PN-71/P-04613. Metody badań wyrobów włókienniczych. Tkaniny. Wyznaczanie masy liniowej i powierzchniowej.
 
10.
PN-71/P-04686. Metody badań wyrobów włókienniczych. Filce bite. Wyznaczanie naprężenia zrywającego i wydłużenia.
 
11.
PN-75/P-04691. Metody badań wyrobów włókienniczych. Filce bite. Wyznaczanie zawartości tłuszczu.
 
12.
PN-74/P-04692. Metody badań wyrobów włókienniczych. Filce bite. Wyznaczanie zawartości zanieczyszczeń roślinnych.
 
13.
PN-75/P-04689. Metody badań wyrobów włókienniczych. Filce bite. Wyznaczanie zawartości popiołu. wieku. Obecnie techniki wytwarzania oraz badawcze osiągnęły znaczny postęp.
 
eISSN:2719-9630
ISSN:0138-0370
Journals System - logo
Scroll to top