PL EN
 
 
REFERENCES (14)
1.
Antkowiak T.:Węzeł łożyskowy. Diagnostyka i prognozowanie. 10.2010. OR 9842 (dokument przechowywany w archiwum IPS „Tabor” Poznań).
 
2.
J. Dwojak, M. Rzepiela„ Diagnostyka i obsługa techniczna łożysk tocznych”, Warszawa 2003.
 
3.
Kowalski Sł., Sowa A., Klasyfikacja metod diagnostyki technicznej stosowanych w zakładzie napraw taboru kolejowego, Problemy eksploatacji nr.2, 2007.
 
4.
H.Tylicki „Algorytm rozpoznawania stanu maszyn” MOTROL, 2007.
 
5.
B. Żółtowski „Podstawy diagnostyki maszyn”, WUAT-R. 1996.
 
6.
karta UIC 515-5„Badanie maźnic zestawów kołowych”.
 
7.
karta UIC 510„Widoczność maźnic zestawów kołowych dla stałych urządzeń do wykrywania przegrzanych maźnic (HOA)”.
 
8.
EN 12080:2008„Kolejnictwo – Maźnice – Łożyska toczne“.
 
9.
EN 12081:2008„Kolejnictwo – Maźnice – Smary”.
 
10.
EN 12082:1998„Kolejnictwo. Maźnice. Badania eksploatacyjne”.
 
11.
ISO 281:1990„Łożyska toczne. Nośność dynamiczna i trwałość”.
 
12.
www.albeco.com.pl.
 
13.
www.utrzymanieruchu.pl.
 
14.
www.utrzymanieruchu24.pl.
 
eISSN:2719-9630
ISSN:0138-0370
Journals System - logo
Scroll to top