PL EN
 
 
REFERENCES (16)
1.
SKF: Railway technical handbook, Axleboxes, wheelset bearings, sensors, condition monitoring, subsystem and services. PUB 42/P7 1098 EN – September 2010.
 
2.
Czesław Cempel: Podstawy wibroakustycznej diagnostyki maszyn. WN-T 1982.
 
3.
Józef Marciniak: Diagnostyka techniczna kolejowych pojazdów szynowych. WKiŁ Warszawa 1982.
 
4.
Bogdan Żółtowski: Podstawy Diagnostyki Maszyn – Wydawnictwo ATR, Bydgoszcz 1996.
 
5.
Tomasz Kucharski: System pomiaru drgań mechanicznych WNT, Warszawa 2002.
 
6.
M. Hebda, S. Niziński, H. Pelc: Podstawy diagnostyki pojazdów mechanicznych. WKiŁ Warszawa 1982.
 
7.
Henryk Tylicki: Optymalizacja procesu prognozowania stanu technicznego pojazdów mechanicznych. Rozprawa nr 8, ATR Bydgoszcz 1998.
 
8.
Wytyczne techniczno-eksploatacyjne urządzeń do wykrywania stanów awaryjnych taboru Je-3 PKP PLK S.A., Warszawa 2005.
 
9.
Peter Meinke: Laufzustands – und Streckenbewertung mit Entgleisungsdetektion. ETR – Eisenbahn techn. – Rundsch. – 2007 nr 5.
 
10.
Thiele M. Siegenthaler R. Sjoberg R.: Mechanische Drehgestellueberwachung mit Datenfemzugriff. ZEV – Glas. Ann. 2004 nr 11/12.
 
11.
TSI – Decyzja Komisji Europejskiej nr 2008/232/WE.
 
12.
System diagnostyczny kół kolejowych ARGUS – Materiały reklamowe firmy HEGENSCHEIDT – MFD (Niemcy).
 
13.
Systemy wykrywania stanów awaryjnych taboru kolejowego podczas jazdy ASDEK – Materiały reklamowe firmy TENS Sp. z o.o. w Sopocie.
 
14.
Laserowe systemy pomiarowe GRAW – Materiały reklamowe P.U.–T sp. z o.o. Gliwice.
 
15.
Komputerowe systemy diagnostyki taboru kolejowego TENSAN – Materiały reklamowe firmy TENS sp. z o.o. w Sopocie.
 
16.
Jerzy Madej: Mechanika napędu pojazdów szynowych z elektrycznymi silnikami trakcyjnymi. PWN, Warszawa 1983.
 
eISSN:2719-9630
ISSN:0138-0370
Journals System - logo
Scroll to top