PL EN
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The article presents methods for measuring fuel consumption and electricity used in tests of rolling stock, buses, trolleybuses and trams. Based on the results of the performed experiments, the limitations of currently used research methods have been described and possible solutions have been proposed.
 
REFERENCES (9)
1.
Rozporządzenie Komisji (UE) NR 1302/2014 z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie technicznej interoperacyjności odnoszącej się do podsystemu „Tabor – lokomotywy i tabor pasażerski” systemu kolei w Unii Europejskiej,.
 
2.
EN-50463-2:2012. Railway applications – Energy measurement on board trains – Part 2: Energy measuring,.
 
3.
EN-50215:2009. Railway applications – Rolling stock – Testing of rolling stock on completion of construction and before entry into service,.
 
4.
CLC/TS 50591:2013. Specification and verification of energy consumption for railway rolling stock,.
 
5.
SORT (D) Projekt UITP „SORT”, Znormalizowane cykle testów jezdnych, UITP, 2013,.
 
6.
SORT (D + H) UITP Project „SORT” Standarised On-Road Test Cycles. New edition UITP 2014,.
 
7.
PB-23. Badania zużycia energii elektrycznej autobusów elektrycznych. Wydanie 02. IPS „TABOR” Poznań, maj 2015 r.
 
8.
E-SORT. UITP PROJECT E-SORT, Cycles for electric vehicles, July 2017.
 
9.
Woźniak K., Andrzejewski M., Daszkiewicz P., Rymaniak Ł.: Badania zużycia energii przez pojazdy w warunkach rzeczywistych. XXVIII Konferencja Naukowo-Techniczna „Problemy Eksploatacji Maszyn i Napędów Elektrycznych”. Rytro, 22–24.05.2019.
 
eISSN:2719-9630
ISSN:0138-0370
Journals System - logo
Scroll to top