PL EN
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
W artykule przedstawiono metody pomiaru zużycia paliwa i energii elektrycznej stosowane w badaniach taboru kolejowego, autobusów, trolejbusów oraz tramwajów. Na podstawie zebranych doświadczeń opisano ograniczenia stosowanych obecnie metod badawczych i wskazano możliwe rozwiązania.
 
REFERENCJE (9)
1.
Rozporządzenie Komisji (UE) NR 1302/2014 z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie technicznej interoperacyjności odnoszącej się do podsystemu „Tabor – lokomotywy i tabor pasażerski” systemu kolei w Unii Europejskiej,.
 
2.
EN-50463-2:2012. Railway applications – Energy measurement on board trains – Part 2: Energy measuring,.
 
3.
EN-50215:2009. Railway applications – Rolling stock – Testing of rolling stock on completion of construction and before entry into service,.
 
4.
CLC/TS 50591:2013. Specification and verification of energy consumption for railway rolling stock,.
 
5.
SORT (D) Projekt UITP „SORT”, Znormalizowane cykle testów jezdnych, UITP, 2013,.
 
6.
SORT (D + H) UITP Project „SORT” Standarised On-Road Test Cycles. New edition UITP 2014,.
 
7.
PB-23. Badania zużycia energii elektrycznej autobusów elektrycznych. Wydanie 02. IPS „TABOR” Poznań, maj 2015 r.
 
8.
E-SORT. UITP PROJECT E-SORT, Cycles for electric vehicles, July 2017.
 
9.
Woźniak K., Andrzejewski M., Daszkiewicz P., Rymaniak Ł.: Badania zużycia energii przez pojazdy w warunkach rzeczywistych. XXVIII Konferencja Naukowo-Techniczna „Problemy Eksploatacji Maszyn i Napędów Elektrycznych”. Rytro, 22–24.05.2019.
 
eISSN:2719-9630
ISSN:0138-0370
Journals System - logo
Scroll to top