PL EN
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The article presents the issues related to the interaction of the wheel and rail in modern rail vehicles. This interdisciplinary issue is becoming more and more important due to the progression of loads resulting from the constantly increasing pressure of the wheelset on the track and the speed of the running vehicles. Besides the tendency to increase the capacity of the railway lines is also increasing, which is related to the optimization of the transport potential, and thus leads to more and more frequent loads, which causes a greater wear of the cooperating friction work in a further consequence.
 
REFERENCES (17)
1.
Nehrlich I., Steiner E.: Ortsdifferenziere Standards zulässigen Schienenverschleißes, Teil 1. ZEVrail. März 2020.
 
2.
Schmitt S.: Walzstahl CogX. Verfügbarkeit bedeutet Langliebigkeit. ZeVrail Nr. 11/12.
 
3.
PN-EN13103:2018. Kolejnictwo. Zestawy kołowe i wózki. Część 1: Zasady konstrukcji dla osi z czopami zewnętrznymi.
 
4.
PN-EN 13260+A1. Kolejnictwo. Zestawy kołowe i wózki. Zestawy kołowe. Wymagania dotyczące wyrobu.
 
5.
PN-EN 13261+A2. Kolejnictwo. Zestawy kołowe i wózki. Osie. Wymagania dotyczące wyrobu.
 
6.
PN-EN 13262+A2:2011. Kolejnictwo. Zestawy kołowe i wózki. Koła. Wymagania dotyczące wyrobu.
 
7.
PN-EN 13674-1+A1:2017. Kolejnictwo. Tor. Szyna. Szyny kolejowe Vignole’a o masie 46 kg/m i większej.
 
8.
PN-EN 13715+A1:2011. Kolejnictwo. Zestawy kołowe i wózki. Koła. Zarysy zewnętrzne wieńców kół.
 
9.
PN-EN 13749:2011. Kolejnictwo. Zestawy kołowe i wózki. Metody określania wymagań konstrukcyjnych dla ram wózków.
 
10.
PN-EN 13979-1+A2:2011. Kolejnictwo. Zestawy kołowe i wózki. Koła monoblokowe. Procedura dopuszczenia. Część 1: Koła kute i walcowane.
 
11.
PN-EN 14363+A1:2019. Kolejnictwo. Badania i symulacje modelowe właściwości dynamicznych pojazdów szynowych przed dopuszczeniem do ruchu. Badania własności biegowych i próby stacjonarne.
 
12.
PN-EN 15273-1+A1:2017. Kolejnictwo. Skrajnie. Część 1: Postanowienia ogólne. Wymagania wspólne dla infrastruktury i pojazdów szynowych.
 
13.
PN-EN 15273-2+ . Kolejnictwo. Skrajnie. Część 2: Kolejnictwo. Skrajnia pojazdów szynowych.
 
14.
PN-EN 15273-3+A1:2017. Kolejnictwo. Skrajnie. Część 3:Kolejnictwo. Skrajnie budowli.
 
15.
Karta UIC 510-2. Pojazdy doczepne. Warunki do stosowania kół o różnych średnicach w układach biegowych różnego typu. 4. Wydanie październik 2002, kwiecień 2004.
 
16.
Karta UIC 510-5. Dopuszczalne techniczne kół monoblokowych- zastosowany dokument EN-13979-1. 2. Wydanie 05.2007.
 
17.
Karta UIC 832. Warunki techniczne dostawy wstawek klocków hamulcowych z żeliwa fosforowego dla pojazdów szynowych i wagonów. 4. wydanie, sierpień 2015.
 
eISSN:2719-9630
ISSN:0138-0370
Journals System - logo
Scroll to top