PL EN
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
W artykule przedstawiono problematykę związaną z oddziaływaniem koła i szyny we współczesnych pojazdach szynowych. Zagadnienie to, o charakterze interdyscyplinarnym, nabiera coraz większego znaczenia ze względu na progresję obciążeń, wynikających ze stale powiększającego się nacisku zestawu kołowego na tor oraz prędkości kursujących pojazdów. Poza tym zwiększa się również tendencja do zwiększania przepustowości linii kolejowych, co jest związane z optymalizacją potencjału przewozowego, a tym samym prowadzi do coraz większych częstotliwości obciążeń, co powoduje w dalszej konsekwencji większe zużycie współpracującej pracy ciernej.
 
REFERENCJE (17)
1.
Nehrlich I., Steiner E.: Ortsdifferenziere Standards zulässigen Schienenverschleißes, Teil 1. ZEVrail. März 2020.
 
2.
Schmitt S.: Walzstahl CogX. Verfügbarkeit bedeutet Langliebigkeit. ZeVrail Nr. 11/12.
 
3.
PN-EN13103:2018. Kolejnictwo. Zestawy kołowe i wózki. Część 1: Zasady konstrukcji dla osi z czopami zewnętrznymi.
 
4.
PN-EN 13260+A1. Kolejnictwo. Zestawy kołowe i wózki. Zestawy kołowe. Wymagania dotyczące wyrobu.
 
5.
PN-EN 13261+A2. Kolejnictwo. Zestawy kołowe i wózki. Osie. Wymagania dotyczące wyrobu.
 
6.
PN-EN 13262+A2:2011. Kolejnictwo. Zestawy kołowe i wózki. Koła. Wymagania dotyczące wyrobu.
 
7.
PN-EN 13674-1+A1:2017. Kolejnictwo. Tor. Szyna. Szyny kolejowe Vignole’a o masie 46 kg/m i większej.
 
8.
PN-EN 13715+A1:2011. Kolejnictwo. Zestawy kołowe i wózki. Koła. Zarysy zewnętrzne wieńców kół.
 
9.
PN-EN 13749:2011. Kolejnictwo. Zestawy kołowe i wózki. Metody określania wymagań konstrukcyjnych dla ram wózków.
 
10.
PN-EN 13979-1+A2:2011. Kolejnictwo. Zestawy kołowe i wózki. Koła monoblokowe. Procedura dopuszczenia. Część 1: Koła kute i walcowane.
 
11.
PN-EN 14363+A1:2019. Kolejnictwo. Badania i symulacje modelowe właściwości dynamicznych pojazdów szynowych przed dopuszczeniem do ruchu. Badania własności biegowych i próby stacjonarne.
 
12.
PN-EN 15273-1+A1:2017. Kolejnictwo. Skrajnie. Część 1: Postanowienia ogólne. Wymagania wspólne dla infrastruktury i pojazdów szynowych.
 
13.
PN-EN 15273-2+ . Kolejnictwo. Skrajnie. Część 2: Kolejnictwo. Skrajnia pojazdów szynowych.
 
14.
PN-EN 15273-3+A1:2017. Kolejnictwo. Skrajnie. Część 3:Kolejnictwo. Skrajnie budowli.
 
15.
Karta UIC 510-2. Pojazdy doczepne. Warunki do stosowania kół o różnych średnicach w układach biegowych różnego typu. 4. Wydanie październik 2002, kwiecień 2004.
 
16.
Karta UIC 510-5. Dopuszczalne techniczne kół monoblokowych- zastosowany dokument EN-13979-1. 2. Wydanie 05.2007.
 
17.
Karta UIC 832. Warunki techniczne dostawy wstawek klocków hamulcowych z żeliwa fosforowego dla pojazdów szynowych i wagonów. 4. wydanie, sierpień 2015.
 
eISSN:2719-9630
ISSN:0138-0370
Journals System - logo
Scroll to top