PL EN
 
 
REFERENCES (12)
1.
Haba M.: Możliwości wykorzystania przekazu satelitarnego w diagnozowaniu stanu technicznego trakcyjnych pojazdów szynowych, Pojazdy Szynowe, Nr 4/2008.
 
2.
Kaczmarek A., Stypka M.: OR-9289 – Opis stanowiska badawczego oraz opis przeprowadzonych badań, Instytut Pojazdów Szynowych „TABOR”, Poznań 2008 (praca niepublikowana).
 
3.
Haba M., Barna G.: OR-9290 – Proces akwizycji danych diagnostycznych z systemu sterowania spalinowego pojazdu szynowego za pośrednictwem terminala satelitarnego, Instytut Pojazdów Szynowych „TABOR”, Poznań 2008 (praca niepublikowana).
 
4.
Haba M., Stypka M.: OR-9114 – Programy do analizy i prezentacji danych diagnostycznych, Instytut Pojazdów Szynowych „TABOR”, Poznań 2007 (praca niepublikowana).
 
5.
Thrane & Thrane A/S: TT-3026L/M easyTrack. Getting Started.
 
6.
Thrane & Thrane A/S: TT-3026L/M/S easyTrack Transceiver. Installation Manual.
 
7.
Thrane & Thrane A/S: TT-3026L/M/S easyTrack Transceiver. User/Operators Manual.
 
8.
Thrane & Thrane A/S: Mini-C SCADA Integration Manual.
 
9.
www.thrane.com.
 
10.
www.inmarsat.com.
 
11.
www.psary.tpsa.pl.
 
12.
Haba M.: Programy wspomagające uruchamianie mikroprocesorowych systemów sterowania w pojazdach szynowych, Pojazdy Szynowe, Nr 2/2007.
 
eISSN:2719-9630
ISSN:0138-0370
Journals System - logo
Scroll to top