PL EN
 
 
REFERENCES (14)
1.
Bittner J., Kranek J., Skala B., Sramek M.: Mały atlas lokomotiv 2013, Specjalni vydani pro CZ LOKO, a.s. Czeskă Třebova, 2013.
 
2.
Chiżyński J.: Bombardiery i Siemensy w Polsce, Świat Kolei, nr 2/2011.
 
3.
Czerwiński J., Marciniak Z.: Modułowe konstrukcje jednokabinowych spalinowych lokomotyw manewrowych. Prace naukowe Politechniki Warszawskiej. Zeszyt 98. Transport. Środki i infrastruktura transportu, Warszawa, 2013.
 
4.
Marciniak Z.: Projekty modernizacyjne spalinowych lokomotyw liniowych i manewrowych wykonanych w Instytucie Pojazdów Szynowych, Logistyka, nr 4/2012.
 
5.
Marciniak Z.: Zmodernizowane w ostatnich latach lokomotywy elektryczne i spalinowe w Polsce, Technika Transportu Szynowego, nr 4/2011.
 
6.
Marciniak Z.: Analiza oferty producentów krajowych w zakresie nowego i modernizowanego kolejowego taboru trakcyjnego. Materiały seminarium „Najnowsze regulacje prawne w zakresie interoperacyjności i bezpieczeństwa w budowie, modernizacji i eksploatacji taboru kolejowego”, Warszawa, 10.2012.
 
7.
Marciniak Z., Jakuszko W., Michalak P.: Nowe układy i rozwiązania techniczne w modernizowanej lokomotywie spalinowej serii SM42 typu 6Di, Pojazdy Szynowe, nr 1/2013.
 
8.
Terczyński P.: Lokomotywy E186 i E189 w Polsce, Świat Kolei, nr 4/2012.
 
9.
Katalog lokomotiv a speciălnich vozidel. Wydawnictwo CZLOKO, a.s. Czeskă Třebova, 2012.
 
10.
Nowe lokomotywy, Vossloh Locomotives. Rodzina nowych lokomotyw z przekładniami elektrycznymi i hydraulicznymi o mocy 1200 do 1800kW. Materiały seminarium: „Wymagania w zakresie standaryzacji, bezpieczeństwa, eksploatacji i utrzymania oraz efektywności inwestycji dla nowego i modernizowanego taboru kolejowego”, Warszawa, 03.2011.
 
11.
Platforma lokomotyw. Gama Marathon, Materiały reklamowe firmy PESA Bydgoszcz, 2012.
 
12.
Electric universal locomotive. Vectron, Materiały reklamowe firmy Siemens AG 2012.
 
13.
Konstrukcje modułowe tworzą przyszłość The future is modular, Materiały reklamowe firmy Vossloh Locomotives GmbH.
 
14.
Platforma lokomotyw czteroosiowych Griffin. Nowoczesne rozwiązania dla transportu kolejowego Materiały reklamowe firmy Newag – Gliwice.
 
eISSN:2719-9630
ISSN:0138-0370
Journals System - logo
Scroll to top