PL EN
 
 
REFERENCES (5)
1.
Bolewski ST., Kowalczyk E., Lokomotywy spalinowe serii SM42. Wydawnictwo Komunikacji i Łączności, Warszawa 1971.
 
2.
Cempel C., Tomaszewski F., Diagnostyka maszyn. Zasady ogólne. Przykłady zastosowań. Międzynarodowe Centrum Naukowe Eksploatacji Majątku Trwałego. Radom 1992.
 
3.
Tomaszewski F.: Możliwości szacowania wartości granicznej symptomu diagnostycznego w zależności od bieżącego poziomu niezawodności obiektu. III Międzynarodowy Kongres Diagnostyki Technicznej, DIAGNOSTYKA’ 2004, Poznań, 6−9 września 2004, Diagnostyka, vol 30, tom 2, str. 137−140.
 
4.
Norma PN – ISO 10816 – 1, Ocena drgań maszyny na podstawie pomiarów na częściach niewirujących. Styczeń 1998.
 
5.
www.transportszynowy.pl.
 
eISSN:2719-9630
ISSN:0138-0370
Journals System - logo
Scroll to top