PL EN
 
 
REFERENCES (4)
1.
Marciniak Z. i in.; Założenia do projektu technicznego zmodernizowanej spalinowej lokomotywy serii SM42. Opracowanie 6Di (SM42) 0005-2, IPS TABOR Poznań, 2009.
 
2.
Marciniak Z.; Projekty modernizacyjne spalinowych lokomotyw liniowych i manewrowych wykonanych w Instytucie Pojazdów Szynowych, Logistyka, 2010, nr 4..
 
3.
Marciniak Z.; Zmodernizowane w ostatnich latach lokomotywy elektryczne i spalinowe w Polsce. Technika Transportu Szynowego, 2011, nr 4.
 
4.
Dokumentacja konstrukcyjna zmodernizowanej lokomotywy spalinowej typu 6Di. Opracowanie IPS TABOR Poznań, 2010/2011.
 
eISSN:2719-9630
ISSN:0138-0370
Journals System - logo
Scroll to top