PL EN
 
 
REFERENCES (10)
1.
B r o d o w s k i Z., Traktorem po torach, Czasopismo Projektowanie i Konstrukcje Inżynierskie, Wydawnictwo ITER, 7/8(10/11), 2008.
 
2.
Ma r c i n i a k Z., P i e l e c h a I., Próby i badania silników spalinowych lokomotyw i lekkich pojazdów szynowych w aspekcie poprawy ich parametrów eksploatacyjnych, XVIII Konferencja Naukowa „Pojazdy Szynowe”, Katowice-Ustroń 2008.
 
3.
Materiały firmowe AGCO SISU Power, 3rd Generation Series 4-Cylinder Diesel Engine, agcosisupowercom-bin.directo.fi.
 
4.
Materiały firmy Crystal Traktor sp. z o.o., www.traktor.pl.
 
5.
Me r k i s z J., P i e l e c h a J., G i s W., Gaseous and Particle Emissions Results from Light Duty Vehicle with Diesel Particle Filter, SAE Technical Paper 2009-01-2630.
 
6.
Me r k i s z J., P i e l e c h a J., Analysis of Particle Concentrations and Smoke in Common-Rail Diesel Engine, SAE Technical Paper 2008-01-1743.
 
7.
P i e l e c h a I., C z e rwi ń s k i J., Sprawozdanie z badania emisji składników toksycznych spalin silnika lokomotywy spalinowej SM42 nr 2508, Opracowanie SB-2277, Praca IPS „Tabor”, Poznań 2006.
 
8.
S h a h i n i a n V.D., SENSORS tech-ct Update Application Software for SEMTECH Mobile Emission Analyzers, Sensors 4th Annual SUN (SEMTECH User Network) Conference, Anna Arbor 2007.
 
9.
www.avl.com: AVL Particle Counter.
 
10.
www.tsi.com: TSI Incorporated, Engine Exhaust Particle Sizer – 3090.
 
eISSN:2719-9630
ISSN:0138-0370
Journals System - logo
Scroll to top