PL EN
 
 
REFERENCES (6)
1.
B a r n a G., Układ sterowania rozmytego do likwidacji poślizgu przy hamowaniu, Pojazdy Szynowe nr 3/2002.
 
2.
B a r n a G., K a l u b a M., Matematyczny model pojazdu szynowego i jego zastosowanie do symulacji działania układu przeciwpoślizgowego, Pojazdy Szynowe nr 1/2003.
 
3.
B a r n a G., S t y p k a M., Mikroprocesorowy układ wykrywania i likwidacji poślizgu przy hamowaniu, X Jubileuszowa Ogólnopolska Konferencja Naukowa Trakcji Elektrycznej SEMTRAK 2002, Zakopane 2002.
 
4.
B a r n a G., S t y p k a M., Układ wykrywania i likwidacji poślizgu dla zmodernizowanej lokomotywy spalinowej ST44, Materiały Konferencyjne XVII Konferencja Naukowa ,,Pojazdy Szynowe 2006”, Kazimierz Dolny 2006.
 
5.
B o i t e u x M., Le problème de l’adhérence en freinage, Revue Générale des Chemins de Fer, nr 105, 1986.
 
6.
Ha b a M., Programy wspomagające uruchamianie mikroprocesorowych systemów sterowania w pojazdach szynowych, Pojazdy Szynowe, 2/2007.
 
eISSN:2719-9630
ISSN:0138-0370
Journals System - logo
Scroll to top