PL EN
 
 
REFERENCES (3)
1.
M e d w i d M., Studium tworzenia intermodalnych środków technicznych transportu lądowego w szczególności taboru bimodalnego, Rozprawy, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 2008.
 
2.
Me d w i d M., Polski system transportu kolejowodrogowego [Bimodalnego] typu „Tabor”, Monografia, Wydawnictwo IPS „TABOR”, Poznań 2006.
 
3.
Me d w i d M., C i c h y R., System transportu przyczep drogowych po torach kolejowych i tramwajowych, Pojazdy Szynowe nr 2/2010, Wydawnictwo IPS „TABOR”.
 
eISSN:2719-9630
ISSN:0138-0370
Journals System - logo
Scroll to top