PL EN
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The article presents the problems linked to the compatibility of the rolling stock with axle counters, specifying acceptable levels of interference for selected types of sensors, and conducting research. Taking measurements on railway infrastructure requires proper preparation of both the substantive test object and measuring station. Measurements are made in accordance with a plan that takes into account all the situations in which the vehicle being tested can generate interference that may cause unstable operation of sensors, such as start-up or braking.
 
REFERENCES (8)
1.
Lista prezesa urzędu transportu kolejowego w sprawie właściwych krajowych specyfikacji technicznych i dokumentów normalizacyjnych, których zastosowanie umożliwia spełnienie zasadniczych wymagań dotyczących interoperacyjności systemu kolei. UTK. 2017 Warszawa.
 
2.
PN-EN 50238: 2003: Zastosowania kolejowe - Kompatybilność pomiędzy taborem a urządzeniami wykrywania pociągów.
 
3.
Białoń A., Kazimierczak A., Furman J., Zawadka Ł., Adamski D., Pajka P., Ortel K.: Określenie dopuszczalnych poziomów i parametrów zakłóceń dla urządzeń sterowania ruchem kolejowym, Praca nr 4430/10. Instytut Kolejnictwa, 2011Warszawa.
 
4.
CLC/TS 50238-3: 2010: Kolejnictwo – Kompatybilność pomiędzy taborem a urządzeniami wykrywania pociągu – Część 3: Kompatybilność z licznikami osi.
 
5.
CLC/TS 50238-3: 2013: Kolejnictwo – Kompatybilność pomiędzy taborem a urządzeniami wykrywania pociągu – Część 3: Kompatybilność z licznikami osi.
 
6.
2012/88/UE: 2012: Decyzja komisji z dnia 25 stycznia 2012r. w sprawie technicznej specyfikacji interoperacyjności w zakresie podsystemów „Sterowanie” transeuropejskiego systemu kolei.
 
7.
ERA/ERTMS/033281: 2011: Interfaces between control-command and signaling trackside and other subsystems.
 
8.
Zawadka Ł., Adamski D., Białoń A., Furman J.: Wpływ pola magnetycznego generowanego przez pojazdy trakcyjne na urządzenia SRK na tle obowiązujących standardów, Problemy Kolejnictwa, z. 168, str. 63-66, Instytut Kolejnictwa, 2015 Warszawa.
 
eISSN:2719-9630
ISSN:0138-0370
Journals System - logo
Scroll to top