PL EN
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
W artykule przedstawiono problematykę związaną z kompatybilnością taboru z licznikami osi, określającą dopuszczalne poziomy zakłóceń dla wybranych typów czujników oraz przeprowadzaniem badań. Wykonywanie pomiarów na infrastrukturze kolejowej wymaga odpowiedniego przygotowania zarówno merytorycznego, badanego obiektu jak i stanowiska pomiarowego. Pomiary wykonuje się zgodnie z przygotowanym planem, który uwzględnia wszystkie sytuacje, w których badany pojazd może generować zakłócenia powodujące niestabilną pracę czujników, takie jak rozruch czy hamowanie.
 
REFERENCJE (8)
1.
Lista prezesa urzędu transportu kolejowego w sprawie właściwych krajowych specyfikacji technicznych i dokumentów normalizacyjnych, których zastosowanie umożliwia spełnienie zasadniczych wymagań dotyczących interoperacyjności systemu kolei. UTK. 2017 Warszawa.
 
2.
PN-EN 50238: 2003: Zastosowania kolejowe - Kompatybilność pomiędzy taborem a urządzeniami wykrywania pociągów.
 
3.
Białoń A., Kazimierczak A., Furman J., Zawadka Ł., Adamski D., Pajka P., Ortel K.: Określenie dopuszczalnych poziomów i parametrów zakłóceń dla urządzeń sterowania ruchem kolejowym, Praca nr 4430/10. Instytut Kolejnictwa, 2011Warszawa.
 
4.
CLC/TS 50238-3: 2010: Kolejnictwo – Kompatybilność pomiędzy taborem a urządzeniami wykrywania pociągu – Część 3: Kompatybilność z licznikami osi.
 
5.
CLC/TS 50238-3: 2013: Kolejnictwo – Kompatybilność pomiędzy taborem a urządzeniami wykrywania pociągu – Część 3: Kompatybilność z licznikami osi.
 
6.
2012/88/UE: 2012: Decyzja komisji z dnia 25 stycznia 2012r. w sprawie technicznej specyfikacji interoperacyjności w zakresie podsystemów „Sterowanie” transeuropejskiego systemu kolei.
 
7.
ERA/ERTMS/033281: 2011: Interfaces between control-command and signaling trackside and other subsystems.
 
8.
Zawadka Ł., Adamski D., Białoń A., Furman J.: Wpływ pola magnetycznego generowanego przez pojazdy trakcyjne na urządzenia SRK na tle obowiązujących standardów, Problemy Kolejnictwa, z. 168, str. 63-66, Instytut Kolejnictwa, 2015 Warszawa.
 
eISSN:2719-9630
ISSN:0138-0370
Journals System - logo
Scroll to top