PL EN
REVIEW PAPER
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
The aim of this paper is to present the selected types of rail wheel wear and their influence on vehicle-track interaction. The first part discusses the wheel-rail interface and presents the essential information about the wear of rail vehicle wheels. Differences in the nature of the wear of rail and tram wheels are pointed out. Then, characteristics of typical forms of wheel wear are presented, together with the description of the mechanisms of their occurrence and the existing technical measures leading to their reduction. In the last part of the text, the impact of the previously described forms of wheel wear on the vehicle-track interaction is discussed.
 
REFERENCES (19)
1.
Andersson E., Berg M., Stichel S. Rail vehicle dynamics. Railway Group KTH. Stockholm 2014.
 
2.
Braghin F., Bruni S., Lewis R. Railway wheel wear. Wheel-Rail Interface Handbook. Woodhead Publishing 2009.
 
3.
Kwaśnikowski J., Małdziński L., Borowski J. et al. Analiza przyczyn przyspieszonego zużycia powierzchni tocznych kół autobusu szynowego SA 108 (215M). Pojazdy Szynowe. 2007, 2, 1-13. https://doi.org/10.53502/RAIL-....
 
4.
Lesiak S. Symulacyjne badania oddziaływania nalepów kół wagonowych na tor. Logistyka-Nauka. 2015, 4, 4437-4444.
 
5.
Magel E., Kalousek J. Identifying and interpreting railway wheel defects. IHHA Conference: International Heavy Haul Association Conference on Freight Car Trucks/Bogies. June 1996.
 
6.
Nielsen J. Out-of-round railway wheels. Wheel-Rail Interface Handbook. Woodhead Publishing. 2009, 245-279.
 
7.
Paczkowska M., Wojciechowski Ł., Kinal G. Analiza efektów zużywania się wybranych obręczy kół tramwajowych w aglomeracji poznańskiej. Inżynieria Materiałowa. 2015, 1(6), 41-45. https://doi.org/10.15199/28.20....
 
8.
Peng B. Mechanisms of Railway Wheel Polygonisation. University of Huddersfield. 2020.
 
9.
Staśkiewicz T. Kształtowanie profilu koła tramwajowego w aspekcie oddziaływania dynamicznego z szyną/On tram wheel profile design in terms of dynamic interaction with rail (Dissertation). Politechnika Poznańska. Poznan 2020.
 
10.
Staśkiewicz T., Firlik B. Analysis of wheel/rail interaction for the development of a new tram wheel profile. Computers in Railways XV: Railway Engineering Design and Operation. 2016, 162, 431-440. https://doi.org/10.2495/cr1603....
 
11.
Staśkiewicz T., Firlik B., Kominowski J. Out-of-round tram wheels – Multibody simulation study based on measured wheel rim geometry. Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part F: Journal of Rail and Rapid Transit. 2021, 236(1), 122-133. https://doi.org/10.1177/095440....
 
12.
Tao G., Wen Z., Jin X. et al. Polygonisation of railway wheels: a critical review. Railway Engineering Science. 2020, 28(4), 317-345. https://doi.org/10.1007/s40534....
 
13.
Wojciechowski, Ł., Gapiński B., Firlik B. et al. Characteristics of tram wheel wear: Focus on mechanism identification and surface topography. Tribology International. 2020, 150. https://doi.org/10.1016/j.trib....
 
14.
Zhang G., Ren R. Study on typical failure forms and causes of high-speed railway wheels. Engineering Failure Analysis. 2019, 105, 1287-1295. https://doi.org/10.1016/j.engf....
 
15.
Instrukcja pomiarów i oceny technicznej zestawów kołowych pojazdów trakcyjnych Bt-11. PKP Intercity, 2010.
 
16.
Wikimedia Commons. https://commons.wikimedia.org/... (accessed on 01.22.2022).
 
17.
ESR 0330. Wheel defect manual. Transport RailCorp. 2010.
 
18.
Effects of Temperature on Wheel Shelling, FRA. https://railroads.dot.gov/roll... (accessed on 01.22.2022).
 
19.
WCM, Wheel Condition Monitor. https://www.trackiq.net/WCM.ht... (accessed on 01.22.2022).
 
eISSN:2719-9630
ISSN:0138-0370
Journals System - logo
Scroll to top