PL EN
PRACA POGLĄDOWA
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie wybranych rodzajów zużycia kół i ich wpływu na wzajemne oddziaływanie pojazdu szynowego z torem. W pierwszej części omówiono współpracę koła z szyną oraz przedstawiono istotę zużywania się kół pojazdów szynowych, a także mechanizmy tribologiczne występujące na styku koła z szyną. Zwrócono uwagę na różnice w charakterze zużywania się kół pojazdów kolejowych i tramwajowych. Następnie zaprezentowano charakterystyki typowych form zużycia kół wraz z opisem mechanizmów ich powstawania i istniejących środków technicznych pozwalających na ich ograniczanie. W ostatniej części tekstu omówiono wpływ wcześniej opisanych form zużycia koła na dynamikę oraz współpracę pojazdu z torem.
 
REFERENCJE (19)
1.
Andersson E., Berg M., Stichel S. Rail vehicle dynamics. Railway Group KTH. Stockholm 2014.
 
2.
Braghin F., Bruni S., Lewis R. Railway wheel wear. Wheel-Rail Interface Handbook. Woodhead Publishing 2009.
 
3.
Kwaśnikowski J., Małdziński L., Borowski J. et al. Analiza przyczyn przyspieszonego zużycia powierzchni tocznych kół autobusu szynowego SA 108 (215M). Pojazdy Szynowe. 2007, 2, 1-13. https://doi.org/10.53502/RAIL-....
 
4.
Lesiak S. Symulacyjne badania oddziaływania nalepów kół wagonowych na tor. Logistyka-Nauka. 2015, 4, 4437-4444.
 
5.
Magel E., Kalousek J. Identifying and interpreting railway wheel defects. IHHA Conference: International Heavy Haul Association Conference on Freight Car Trucks/Bogies. June 1996.
 
6.
Nielsen J. Out-of-round railway wheels. Wheel-Rail Interface Handbook. Woodhead Publishing. 2009, 245-279.
 
7.
Paczkowska M., Wojciechowski Ł., Kinal G. Analiza efektów zużywania się wybranych obręczy kół tramwajowych w aglomeracji poznańskiej. Inżynieria Materiałowa. 2015, 1(6), 41-45. https://doi.org/10.15199/28.20....
 
8.
Peng B. Mechanisms of Railway Wheel Polygonisation. University of Huddersfield. 2020.
 
9.
Staśkiewicz T. Kształtowanie profilu koła tramwajowego w aspekcie oddziaływania dynamicznego z szyną/On tram wheel profile design in terms of dynamic interaction with rail (Dissertation). Politechnika Poznańska. Poznan 2020.
 
10.
Staśkiewicz T., Firlik B. Analysis of wheel/rail interaction for the development of a new tram wheel profile. Computers in Railways XV: Railway Engineering Design and Operation. 2016, 162, 431-440. https://doi.org/10.2495/cr1603....
 
11.
Staśkiewicz T., Firlik B., Kominowski J. Out-of-round tram wheels – Multibody simulation study based on measured wheel rim geometry. Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part F: Journal of Rail and Rapid Transit. 2021, 236(1), 122-133. https://doi.org/10.1177/095440....
 
12.
Tao G., Wen Z., Jin X. et al. Polygonisation of railway wheels: a critical review. Railway Engineering Science. 2020, 28(4), 317-345. https://doi.org/10.1007/s40534....
 
13.
Wojciechowski, Ł., Gapiński B., Firlik B. et al. Characteristics of tram wheel wear: Focus on mechanism identification and surface topography. Tribology International. 2020, 150. https://doi.org/10.1016/j.trib....
 
14.
Zhang G., Ren R. Study on typical failure forms and causes of high-speed railway wheels. Engineering Failure Analysis. 2019, 105, 1287-1295. https://doi.org/10.1016/j.engf....
 
15.
Instrukcja pomiarów i oceny technicznej zestawów kołowych pojazdów trakcyjnych Bt-11. PKP Intercity, 2010.
 
16.
Wikimedia Commons. https://commons.wikimedia.org/... (accessed on 01.22.2022).
 
17.
ESR 0330. Wheel defect manual. Transport RailCorp. 2010.
 
18.
Effects of Temperature on Wheel Shelling, FRA. https://railroads.dot.gov/roll... (accessed on 01.22.2022).
 
19.
WCM, Wheel Condition Monitor. https://www.trackiq.net/WCM.ht... (accessed on 01.22.2022).
 
eISSN:2719-9630
ISSN:0138-0370
Journals System - logo
Scroll to top