PL EN
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The article presents an adverse impact of the transport in agglomerations on the environment and climate conditions. The sources and acceptable levels of environmental pollution and climate degradation are presented as well as contribution of the cars to this process, together with the actions undertaken with a view to reduce the emission. The trends in modernizing of the public transport systems are pointed out, inclusive of justification of the ecological tramtrain system implementation. The next part of the paper includes comparison of the features of the tram and passenger rail vehicles used for public transport in agglomerations. A brief outline of the actions initiated to implement the tram-train system in Poland is depicted. The final part of the article highlights the technical issues related to the difference between the tram and rail vehicle construction and equipment and discusses the scope of organizational and legal tasks necessary to undertake the practical measures. The Polish contractors potentially able to perform these tasks are indicated. In the last part a brief assessment of railway network suitability for implementation of the tram-train system was carried out on the example of the Poznań agglomeration. An extensive bibliography makes an essential part of the paper. The present article is a continuation of the earlier papers developed with participation of the author. Some of these problems have been only identified in the former papers and, therefore, they are discussed here more clearly, due to their importance to the topic of the tram-train system. The present text is a continuation of the paper of the same title, published in the quarterly Pojazdy Szynowe nr 4/2019.
 
REFERENCES (44)
1.
2002-2018. Das Chemnitzer model. Folder firmy Verkehrsverbund Mittelsachsen GmbH.
 
2.
Ab Ende 2020 mit der "Straßenbahn" von Chemnitz nach Aue. https://www.mdr.de/sachsen/che....
 
3.
Agenda Badawcza Programu Sektorowego INNOTABOR. Innowacyjny tabor szynowy do przewozów pasażerskich, towarowych i specjalnego przeznaczenia. Komunikat Internetowy Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Warszawa 15.07.2016: https://www.ncbr.gov.pl/progra....
 
4.
Beim M.: Uwarunkowania prawne tramwaju dwusystemowego w Niemczech.
 
5.
Chemnitz tram-train passenger traffic doubles. https://www.railjournal.com/pa....
 
6.
Czauderna T.: Próbne jazdy wagonu 105NT na szlakach kolejowych. Świat Kolei 1998.
 
7.
Czauderna T.: Próbne jazdy wagonu tramwajowego 105NT po torach kolejowych. TTS nr 7-8/1998.
 
8.
Czeczuła W.: Warunki techniczne jakim powinna odpowiadać infrastruktura kolejowa i tramwajowa ze względu na ruch pojazdów dwusystemowych. TTS 1-2/2000.
 
9.
Czyczuła W., Jeżewicz J.: Wstępna analiza kosztów eksploatacyjnych tramwajów dwusystemowych TTS 1-2/2000.
 
10.
Czyczuła W., Raczyński J.: Zintegrowane systemy kolejowo--tramwajowe. TTS nr 7-8/2001.
 
11.
Czyczuła W.: Koncepcja zintegrowanego systemu transportu zbiorowego dla Krakowa – dlaczego tramwaj dwusystemowy? TTS nr 1-2/2000.
 
12.
Dąbrowski J.: Jaki w polskich warunkach powinien być tramwaj dwusystemowy. TTS 1-2/2014.
 
13.
Dąbrowski J.: Techniczno-prawny aspekt użytkowania tramwaju na polskich torach tramwajowych i kolejowych. TTS 11/2018.
 
14.
Durzyński Z., Pachołek M, Cichy R.: The premises for adapting tram for driving on various types of track in an urban agglomeration. Pojazdy Szynowe 4/2017.
 
20.
Jakiel J., Oleszczuk Ł.: Rozwiązania transportowe w aglomeracjach. http://web.archive.org/web/201....
 
21.
 
22.
Koncepcja zintegrowanego transportu publicznego w oparciu o linie poznańskiego węzła kolejowego. Streszczenie kierownicze. WYG Consulting Sp. z o.o. Warszawa 2014.
 
23.
Kraśkiewicz C., Oleksiewicz W.: Tramwaj dwusystemowy – moda czy trend rozwojowy aglomeracyjnego transportu szynowego? Logistyka 4/2015.
 
24.
Krych A., Rychlewski J.: Rozwiązania tramperowe w aglomeracji poznańskiej - idea, studia i problemy aplikacji. Materiały konferencji "Zintegrowany system miejskiego transportu szynowego". Wrocław, 24-25.04.2003.
 
25.
Lang R., Nowak R.: Uwarunkowania dla jazdy tego samego zestawu kołowego po torze kolejowym i tramwajowym (1). Pojazdy Szynowe nr 1/2006.
 
26.
Lang R., Nowak R.: Uwarunkowania dla jazdy tego samego zestawu kołowego po torze kolejowym i tramwajowym (2). Pojazdy Szynowe nr 3/2006.
 
27.
Makuch J.: Propozycja miejskiej linii tramwaju dwusystemowego dla Wrocławia. X Konferencja Naukowo-Techniczna. "INFRASZYN". Zakopane 26-28.04.2017.
 
28.
Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla gminy Kraków i gmin sąsiadujących, z którymi gmina Kraków zawarła porozumienie w zakresie organizacji publicznego transportu zbiorowego. Uchwała Rada Miasta Krakowa Nr LXXX/1220/13 z 28.08. 2013 r.
 
29.
Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Województwa Łódzkiego do roku 2020 z perspektywą do roku 2030. Uchwała XVII/178/15 Sejmiku Województwa Łódzkiego z 26.10.2015 r.
 
30.
Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Wrocławia na lata 2016 - 2022. Uchwała Nr XXXIV/713/16 Rady Miejskiej Wrocławia z 22.12.2016 r.
 
31.
Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla obszaru komunikacyjnego związku komunalnego górnośląskiego okręgu przemysłowego na lata 2013 – 2020. Komunikacyjny Związek Komunalny GOP w Katowicach. Katowice, luty 2013 r.
 
32.
Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla miasta Gdańska na lata 2014-2030. Gdańsk, styczeń 2014 r.
 
33.
Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla miasta Poznania na lata 2014 - 2025. Biuro Inżynierii Transportu. Poznań. 2014.
 
34.
Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1301/2014 z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie technicznych specyfikacji interoperacyjności podsystemu „Energia” systemu kolei w Unii.
 
35.
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 10 lutego 2014 r. w sprawie licencji maszynisty.
 
36.
Rychlewski J.: Potencjał transportowy sieci kolejowej aglomeracji poznańskiej. XII Konferencja Naukowa "Drogi Kolejowe 2003". Gdańsk–Sobieszewo, 15–17.10.2003. http://www.dk2003.pg.gda.pl/ko....
 
37.
Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.). Warszawa. 2017.
 
38.
Strategia Rozwoju Województwa „Małopolska 2030”. Załącznik nr 1 do Uchwały nr 1612 /19 Zarządu Województwa Małopolskiego.
 
39.
Strategia Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2020. Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego.
 
40.
Strategia Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020. Załącznik nr 1 do Uchwały nr 458/XXII/12 Sejmiku Województwa Pomorskiego. Gdańsk 2012.
 
41.
Strategia rozwoju Województwa Wielkopolskiego do 2030 roku. Zarząd Województwa Wlkp. Poznań, 2020.
 
42.
Strategia Rozwoju Społeczno - Gospodarczego Województwa Warmińsko – Mazurskiego do roku 2020. Olsztyn, 2005.
 
43.
Tułecki A., Szkoda M.: Koszt cyklu trwałości LCC jako model decyzyjny modernizacji pojazdów szynowych. Materiały XVII Konferencji Pojazdy Szynowe, Kazimierz Dolny, 2006.
 
44.
Ustawa o transporcie kolejowym. Dz. U. RP 2019 poz. 710.
 
eISSN:2719-9630
ISSN:0138-0370
Journals System - logo
Scroll to top