PL EN
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The article is a collection of information necessary for performing validation by laboratories. The basic concepts have been defined, the purpose of the validation is described, outlining the various steps that a validation process should contain. The article also proposes which parameters should be assessed during validation and how to complete all documentation in the form of a protocol.
 
REFERENCES (14)
1.
Norma PN-EN ISO-IEC 17025:2005+Ap1:2007. Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących.
 
2.
Norma PN-EN ISO/IEC 10012:2004. Systemy zarządzania pomiarami. Wymagania dotyczące procesów pomiarowych i wyposażenia pomiarowego.
 
3.
Dokument DA-06 – Polityka dotycząca zapewnienia spójności pomiarowej. PCA, Warszawa 2011.
 
4.
Dokument DAP-04 - Akredytacja laboratoriów wzorcujących. Wymagania szczegółowe. PCA, Warszawa 2012.
 
5.
Dokument DAB-07 - Akredytacja laboratoriów badawczych. Wymagania szczegółowe. PCA, Warszawa 2012.
 
6.
PKN-ISO/IEC Guide 99:2010. Międzynarodowy słownik metrologii. Pojęcia podstawowe i ogólne terminy z nimi związane (VIM).
 
7.
ILAC-P10:01/2013. Polityka ILAC dotycząca spójności pomiarowej wyników pomiarów.
 
8.
PN-EN ISO 9001, Systemy zarządzania jakością – Wymagania.
 
9.
Problemy z walidacją, Barbara Grabowska , Inżynieria Jakości – Red. Zesp. pod kierownictwem prof. dr inż. hab. Jana Bagińskiego, Warszawa. http://home.agh.edu.pl/~kca/Wa....
 
10.
Proces walidacji metody pomiarowej jako przykład zastosowania statystycznej kontroli jakości z wykorzystanie pakietu Statistica, Angelina Rajda. https://media.statsoft.pl/_old....
 
11.
Prezentacja, Jak wyznacza się parametry walidacyjne – Przykład walidacji procedury analitycznej, Piotr Konieczka , Politechnika Gdańska, Konferencja Zakopane, 29.09-01.10.2010, https://msspektrum.pl/sympozja....
 
12.
Prezentacja, Walidacja metod analitycznych – Raport z walidacji, Małgorzata Jakubowska, Katedra Chemii Analitycznej WIMiC AGH http://home.agh.edu.pl/~kca/Wa....
 
13.
Wybrane aspekty walidacji metod analitycznych, Robert Gąsior, Instytut Zootechniki – PIB, Centralne Laboratorium w Aleksandrowicach https://wz.izoo.krakow.pl/file....
 
14.
Walidacja a weryfikacja metody pomiarowej, Dorota Kołakowska, Międzyuczelniana Konferencja Metrologów, Szczecin - Kopenhaga, 10-12 września 2018 http://webcache.googleusercont....
 
eISSN:2719-9630
ISSN:0138-0370
Journals System - logo
Scroll to top