PL EN
 
 
REFERENCES (5)
1.
Karta UIC 567, Postanowienia ogólne dla wagonów pasażerskich. Wydanie 2 z listopada 2004r.
 
2.
Karta UIC 567-2, Zunifikowane wagony pasażerskie typu Z dopuszczone do ruchu międzynarodowego. Charakterystyki. Wydanie 4 z 01.07.1991r. ze zmianą z 01.07.1995r.
 
3.
Opaliński Stanisław, Pudła współczesnych wagonów osobowych. Technika Transportu Szynowego nr 5/1997.
 
4.
Cabos Hans-Peter, Werkstoffe für Schienenfahrzeuge. ETR-Eisenbahntechnische Rundschau 41(1992) H. 11.
 
5.
Hondius Harry, Internationales Symposium Aluminium-Schienenfahrzeuge. Stadtverkehr 9/91.
 
eISSN:2719-9630
ISSN:0138-0370
Journals System - logo
Scroll to top