PL EN
 
STRESZCZENIE
W artykule przedstawiono nowe podejście do wyznaczania dopuszczalnego zarysu pojazdu, biorąc za podstawę zarys odniesienia „ kinematycznej skrajni budowli”. Od tego zarysu odejmuje się sumaryczne zwężenia wewnętrzne oraz zewnętrzne, które zależą od parametrów geometrycznych pojazdu oraz infrastruktury i otrzymuje się dopuszczalny zarys pojazdu. Zaletą nowego podejścia jest uwzględnienie wszystkich czynników, wpływających na efektywny zarys pojazdu oraz możliwość wyznaczenia udziału poszczególnych parametrów na wielkość zwężeń. Artykuł przedstawia problematykę skrajni kinematycznej oraz skrajni budowli w aspekcie nowoczesnych wymagań rynkowych, stawianych pojazdom szynowym. Konstruktorzy pojazdów szynowych muszą coraz częściej konstruować pojazdy o większej szerokości niż dotychczas. Szukanie „rezerw” w samych zwężeniach pojazdu nie jest już wystarczające i konieczne jest poznanie wszystkich czynników mających wpływ na przemieszczenie poprzeczne pojazdu. Wskutek tego ostatecznym zarysem, który umożliwia bezpieczną jazdę pojazdu jest wspólny zarys odniesienia dla skrajni pojazdu i budowli.
 
REFERENCJE (18)
1.
Belier N.: Der ICE 3 im internationalen Einsatz. ETR- Eisenbahntechnische Rundschau Nr 50, 7/8 2001.
 
2.
Gąsowski W., Sobaś M.: Nowoczesna skrajnia pojazdów kolejowych. Wyd. Instytut Pojazdów Szynowych „TABOR. Poznań 2005.
 
3.
Gąsowski W., Sobaś M.: O pewnych możliwościach zastosowania koncepcji probabilistycznej skrajni kinematycznej pojazdów szynowych . Pojazdy Szynowe Nr 4/1999;3-4/2000; 2i4 /2001; 1i4/2002.
 
4.
Ernst J.: Erhöhung der Wirtschaftlichkeit durch den Einsatz breiter Züge im SPNV. ETREisenbahntechnische Rundschau 1/2 2001.
 
5.
Sobaś M.: O pewnych możliwościach zastosowania koncepcji probabilistycznej skrajni kinematycznej pojazdów szynowych. Pojazdy Szynowe Nr 1/2000 i 3/2001.
 
6.
Stier G.: Die kinematische Fahrzeug- und Lichtraum-Geometrie. Systematik und Auswirkungen im Bereich der deutschen Eisenbahnen auf der Grundlage der geänderten Eisenbahn-Bau- und Betriebs-Ordnungen bzw. Verordnungen. ZEV+DET Nr.7 Glasers Annalen 07/ 1992.
 
7.
DB AG: Seitenwindgefahr für schnelle Reisezüge?. Eisenbahningeniuer 10/2002.
 
8.
Karta UIC 432: Wagony towarowe. Prędkości jazdy. Warunki techniczne, które należy spełnić. Wydanie 11. 09/2006.
 
9.
Karta UIC 505-1: Pojazdy kolejowe. Skrajnia pojazdów. Wydanie 10. z 05.2006.
 
10.
Karta UIC 505-4: Wpływ zastosowania skrajni kinematycznych, określonych w karcie 505 na rozmieszczenie budowli w stosunku do torów i na tory między sobą. Wydanie 3. z dnia 01.01.1977 ze zmianą z dnia 01.01.1988.
 
11.
Karta UIC 505-5: Wspólne podstawowe warunki dla kart 505-1 do 505-4. Komentarz o przygotowaniu tych kart i przepisy ich dotyczące. Wydanie 2. z 1.01.1977 ze zmianą z 1.01.1993.
 
12.
Karta UIC 506: Przepisy dla zastosowania skrajni powiększonych GA, GB i GC. Wydanie 1. z 01.01.1987 ze zmianą 4. z dnia 1.01.1996.
 
13.
Karta UIC 508-2: Urządzenia do czyszczenia i parkowania w stanie gotowości do pracy dla pojazdów transportu pasażerskiego. Wydanie 1. z dnia 01.01.1994.
 
14.
Karta UIC 518: Badania i homologacja pojazdów kolejowych z punktu widzenia właściwości dynamicznych, bezpieczeństwa jazdy, obciążenia toru i parametrów biegowych. Wydanie 3. z 08.2005.
 
15.
Karta UIC 660: Przepisy dotyczące zapewnienia technicznej kompatybilności dla pociągów do stosowania dużych prędkości. Wydanie 2. z 08.2002.
 
16.
PN-69/ K-02057. Koleje normalnotorowe. Skrajnie budowli.
 
17.
Przepisy EBO- Eisenbahn - Bau- und Betriebsordnung. Bundesgesetzplatz 1967.
 
18.
Raport ERRI B 176/DT 278: Wpływ przemieszczenia poprzecznego belki bujakowej na profile pojazdów ( ang.: „Influence of lateral swing bolster play on vehicle profiles”) . Utrecht, maj 1993.
 
eISSN:2719-9630
ISSN:0138-0370
Journals System - logo
Scroll to top