PL EN
 
 
REFERENCES (12)
1.
Przyczyny nadmiernego, przyspieszonego zużycia powierzchni tocznych kół monoblokowych w autobusie szynowym serii SA 108-004 produkcji Poznańskich Zakładów Naprawczych Taboru Kolejowego S.A. w Poznaniu. Raport wewnętrzny PP nr 52-967/2006, kier. tematu Jerzy Kwaśnikowski.
 
2.
Karta UIC 812-3, Warunki techniczne dostawy dla kół bezobręczowych z walcowanej stali niestopowej dla pojazdów napędnych i wagonów, Wyd. 5 z 01.01.1984 ze zmianą z 01.01.1996. Karta anulowana 01.08.2006 i zastąpiona normą europejską EN 13262:2004.
 
3.
Norma europejska EN 13262:2004, Kolejnictwo. Zestawy kołowe i wózki. Koła. Wymagania dotyczące wyrobu.
 
4.
Piec P.: Zjawiska kontaktowe w elementach pojazdów szynowych, Kraków, wyd. ITeE Radom, 1999.
 
5.
Zakharov S.: Wheel/Rail Performance, in Guidelines to Best Practices for Heavy Haul Railway Operations: Wheel and Rail Interfaces Issues. International Heavy Haul Association: Virginia Beach.
 
6.
Stone D.H.: TTCI Leads Research to Cut Premature Wheel Scrapping. Railway Gazette International, 09/2000.
 
7.
Rail Safety & Standards Board (RSSB), Safety Critical Supply Chain Safety Management (SCSM). Wheelsets Procurement Test Case, Final Report by ATKINS, 2004.
 
8.
Vu T.: Wheel Deterioration, The University of Birmingham and Manchester Metropolitan University 2003.
 
9.
 
10.
http://autobusy.murowana.pl/in... (Galeria autobusów z Wielkopolski).
 
11.
Norma PN-EN ISO 6507-1:1999, Metale. Pomiar twardości sposobem Vickersa. Metoda badań.
 
12.
Norma PN-EN 10045-2:1996, Metale. Próba udarności sposobem Charpy'ego. Metoda badania.
 
eISSN:2719-9630
ISSN:0138-0370
Journals System - logo
Scroll to top