PL EN
 
 
REFERENCES (25)
1.
Balas M., Ramet M.: Les mécanismes des liaisons cérébrales par choc et les problèmes de leur évaluation. Rapport INRETS No 79 1988.
 
2.
Huelke D.F., Melvin J.W.: Anatomy injury frequency, biomechanics and human tolerance. SAE paper nr 800098, 1980.
 
3.
Lau I.V., Viano I.V.: The viscous criterion. Bases and applications of an injury severity index for soft tissues. SAE Paper. Proceedings of the 30 th Stapp Car Crash Conference. San Diego, 1986.
 
4.
Nowicki J., Sobaś M.: Kryteria oceny zabezpieczenia pojazdów szynowych przed skutkami zderzeń. Pojazdy Szynowe nr 3/2006.
 
5.
Nowicki J., Sobaś M.: Wymagania stawiane elementom pochłaniającym energię zderzenia w wagonach-cysternach. Pojazdy Szynowe nr 4/2006.
 
6.
Nowicki J., Sobaś M.: Przedsięwzięcia materiałowe i konstrukcyjne zwiększające bezpieczeństwo pojazdów szynowych przed skutkami zderzeń. Pojazdy Szynowe nr 1/2007.
 
7.
Scholes A.: Railway passenger vehicle design loads and structural crashworthiness. Proc. Instn. Mech. Engrs., 1987.
 
8.
Soltis S.J., Olcott J.W.: The development of dynamic performance standards for general aviation aircraft seats. SAE Paper.Crash dynamics of general aviation aircraft. 1985.
 
9.
Stalnaker R.L., Lin A.C., Guenther D.A.: The Application of the New Mean Strain Criterion. IRCOBI /AAAM Conf. on the Biomechanics of Impacts. Göteborg, Sweden 1985.
 
10.
Stalnaker R.L. Low T.C., Lin A.C.: Translation energy criteria and its correlation with head injury in the sub-human primate. IRCOBI Conf. on the Biomechanics of Impacts. Birmingham, United Kingdom, 1987.
 
11.
Verriest J., Chapon A.: Validity of thoracic injury criteria based on the number of rib factures. 10 th Experimental Safety Vehicle Conf. Oxford-England 1985.
 
12.
Viano D.C., Lau I.V.: Role of impact velocity and chest compression in thoracic injury. Aviat. Space Enviro. Med. nr 54, 1985.
 
13.
Viano D.C., Lau I.V.: Thoraric impact: a viscous tolerance criterion. 10 th Experimental Safety Vehicle Conf. Oxford-England 1985.
 
14.
Viano D.C.: Limits and challenges of crash protection. Accident Anal. 1988.
 
15.
Wang J.T.: Analytical studies of injury criteria for the thorax. Journal of Biomechanical Engineering Nr 111, 1985.
 
16.
Wolter W.: Kollisionssichere Schienenfahrzeuge –Empfehlungen für Hersteller und Betreiber. ZEV Rail. Glasers Annalen Nr 128, Tagungsband Graz 2004.
 
17.
Karta UIC 566: Obciążenia pudeł wagonów pasażerskich i ich części dobudowanych.3-cie wydanie z 1.01.1990 z uzupełnieniem z 1.07.1994.
 
18.
Karta UIC 567: Postanowienia ogólne dla wagonów osobowych. 2-gie wydanie z 11.2004.
 
19.
Norma SAE J374: Passenger car roof crush test procedure. Styczeń 1980.
 
20.
Norma SAE J885: Human tolerance to impact conditions as related to motor vehicle design. Lipiec 1986.
 
21.
Norma SAE J 996: Inverted vehicle drop test procedure. Styczeń 1980.
 
22.
pr EN 15 227: Kolejnictwo. Wymagania odpornościowe na zderzenia nadwozi pojazdów szynowych. (Railway applications. Crashworthiness requirements for railway vehicle bodies). Kwiecień 2005.
 
23.
Raport ERRI B205/Rp.1 Podstawowe zasady bezpieczeństwa przed skutkami zderzeń pojazdów szynowych. Załącznik 1 do pisma B 205.97 z 5.12.1994. ( Leitende Grundsätze der Aufprallsicherheit von Eisenbahnfahrzeugen). Utrecht, listopad 1994.
 
24.
Raport ERRI B205/Rp.1 Podstawowe zasady bezpieczeństwa przed skutkami zderzeń pojazdów szynowych.(Leitende Grundsätze der Aufprallsicherheit von Eisenbahnfahrzeugen). Utrecht, luty 1995.
 
25.
Raport ERRI B 106/Rp.20: Wytrzymałość na zderzenia pudła wagonu osobowego. Oddziaływania zderzeń zdeterminowanych wypadkiem na wagony osobowe. Zalecenia warunków technicznych dostawy. ( Stossfestigkeit des Wagenkastens von Reisezugwagen. Auswirkungen unfallbedingter Stösse auf Untersuchung. Vorschläge für technische Lieferbedingungen ). Utrecht 12/1993.
 
eISSN:2719-9630
ISSN:0138-0370
Journals System - logo
Scroll to top