PL EN
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The article presents the problem of security against derailment of freight wagons in the light of new theoretical and empirical studies. It also presents the problem of security against derailment in light of the current legislation, outlined in ORE/ERRI reports, European EN standards and UIC cards.
 
REFERENCES (23)
1.
Fleiss R.: Analytische Betrachtung des Entgleisungsvorganges. Eisenbahningenieur nr 10/2016.
 
2.
Gąsowski W., Sajdak T., Sobaś M.: Metody regulacji luzów na ślizgach bocznych wagonów towarowych. Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej nr 34, 1990.
 
3.
Gąsowski W., Sajdak T., Sobaś M.: Wpływ tarcia w skręcie i tłumikach ciernych na regulację luzów ślizgów bocznych wagonów towarowych. Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej nr 34, 1990].
 
4.
Quaimi Sier: Die Entwicklung der Schwerlastschwelle. Eisenbahningenieur. Maj 2013.
 
5.
Hummitzsch R., Polivka A., Trocke G.: Eignung von Vignolschienen im Straβenbahnnetz. Eisenbahningenieur 10.2016.
 
6.
Schöpp A.: Substanzermittlung von Oberbaukomponenten. ZEVrail. Wrzesień 2012.
 
7.
Sobaś M.: Stan i doskonalenie kryteriów bezpieczeństwa przed wykolejeniem pojazdów szynowych. Pojazdy Szynowe nr 4/2005.
 
8.
Sobaś M.: Stan i doskonalenie kryteriów bezpieczeństwa przed wykolejeniem pojazdów szynowych. Pojazdy Szynowe nr 2/2006.
 
9.
Sobaś M.: Parametry konstrukcyjne zestawów kołowych oraz ich wpływ na bezpieczeństwo jazdy. Pojazdy szynowe nr 1/2015.
 
10.
Sobaś M.: Badania przejazdu pojazdów szynowych przez tory wichrowate w warunkach quasi - statycznych z uwzględnieniem kąta nabiegania koła na szynę. Pojazdy Szynowe nr 3/2015.
 
11.
Sobaś M.: Rozwój układów biegowych pojazdów szynowych, związanych z opłatami za użytkowanie infrastruktury kolejowej. Pojazdy Szynowe nr 4/2015.
 
12.
Sobaś M: Zawieszenia i układy biegowe pojazdów szynowych. Wydawnictwo IPS Tabor.2014.
 
13.
Sobaś M.: Analiza przejazdu wagonów towarowych dwuosiowych, przez łuk o minimalnym promieniu. Pojazdy Szynowe 3/2001.
 
14.
Sobaś M. Miklasz R.: Znaczenie momentu obrotowego w wagonach towarowych czteroosiowych na wózkach Y25.Pojazdy Szynowe nr 2/2004..
 
15.
PN-EN 13715+A1:Kolejnictwo. Zestawy kołowe i wózki. Koła. Zarysy zewnętrzne kół.
 
16.
PN-EN 14363:2016: Kolejnictwo. Badania i symulacje modelowe właściwości dynamicznych pojazdów szynowych przed dopuszczeniem do ruchu. Badania właściwości biegowych i próby stacjonarne (ang. „Railway applications. Testing and Simulation for the acceptance of running characteristics of railway vehicles. Running Behaviour and stationary tests.”).
 
17.
PN-EN 15313:2016: Kolejnictwo. Wymagania eksploatacyjne dotyczące obsługi zestawów kołowych. Utrzymanie zestawów pojazdów w eksploatacji i wyłączonych z eksploatacji.
 
18.
Karta UIC 432: Wagony towarowe. Prędkości jazdy. Warunki techniczne, które należy spełnić. 12-te wydanie z października 2008.
 
19.
Karta UIC 510-1: Wagony towarowe. Układ biegowy. Normalizacja. 9-te wydanie z 1.01.1978.
 
20.
Karta UIC 510-2: Pojazdy doczepne. Warunki do stosowania kół o różnych średnicach w układach biegowych różnego typu. 4-te wydanie z października 2002 oraz kwietnia 2004.
 
21.
Karta UIC 530-2: Wagony towarowe. Bezpieczeństwo jazdy. 7-dme wydanie z grudnia 2011.
 
22.
Karta UIC 541-08: Hamulec. Przepisy dotyczące konstrukcji różnych części hamulca: detektory wykolejenia wagonów towarowych. 4-te wydanie z czerwca 2007.
 
23.
Raport ORE/ERRI B55 Rp.8: Sicherheit gegen Entgleisen von Güterwagen in Gleisverwindungen. Utrecht. April, 1983.
 
eISSN:2719-9630
ISSN:0138-0370
Journals System - logo
Scroll to top