PL EN
 
KEYWORDS
ABSTRACT
This article is a summary of analytical considerations from previous works on the qualification of springs in 1XTa bogies for use in four-axle wagons. The article presents the calculation of an example test drive of wagon in quasi-static conditions through an arc of radius R = 150 m. The results of calculations of the derailment coefficient for rail tankers equipped with four groups of springs of various rigidity were presented along with the conclusions derived from analytical calculations.
 
REFERENCES (14)
1.
Gross. S.: Berechnung und Gestaltung von Metallfedern. Konstruktionsbücher. Springer-Verlag Berlin. Göttingen. Heidelberg.1960. Dritte Auflage.
 
2.
Sobaś M: Zawieszenia i układy biegowe pojazdów szynowych. Wydawnictwo IPS Tabor. 2014.
 
3.
Sobaś M.: Bezpieczeństwo jazdy wagonów towarowych wyposażonych w wózki 1XTa z resorami piórowymi. Pojazdy Szynowe nr 2/2017.
 
4.
Sobaś M: bezpieczeństwo jazdy wagonów towarowych wyposażonych w wózki 1XTa z resorami piórowymi w aspekcie wytrzymałości i przejazdu przez tory wichrowate. Pojazdy Szynowe nr 3/2017.
 
5.
Karta UIC 505-1: Pojazdy kolejowe. Skrajnie pojazdów. 10-te wydanie z maja 2006.
 
6.
Karta UIC 517: Wagony towarowe. Części zawieszenia resorowego. Normalizacja. 6-te wydanie z 1.01.1979, nowy nakład z 1.01.1989 z 10-tą zmianą z 1.07.1997.
 
7.
Karta UIC 820: Warunki techniczne dla dostawy stali sprężynowej płaskiej dla resorów piórowych i sprężyn stożkowych. 6-te wydanie z grudnia 2003.
 
8.
Karta UIC 821: Warunki techniczne dostawy resorów piórowych dla pojazdów. 6-te wydanie z listopada 2003.
 
9.
PN-EN 14363:2016: Kolejnictwo. Badania własności dynamicznych przed dopuszczeniem pojazdów szynowych. Badania właściwości biegowych i próby stacjonarne.
 
10.
Raport ORE/ERRI B12/Rp14/D: Vereinheitlichung der Güterwagen. Standard-Drehge-stell. Bericht 14. Listopad 1967.
 
11.
Raport ORE/ERRI B12.Bericht Nr. 25: Spezifische Federung der Trapezfedern. Utrecht. Wrzesień 1986 (2Ausgabe).
 
12.
Raport ORE/ERRI B55 Rp.8: Sicherheit gegen Entgleisen von Güterwagen in Gleisverwindungen. Utrecht. April 1983.
 
13.
PN-61/K-88181: Tabor kolejowy. Wagony towarowe. Resory piórowe.
 
14.
WT-2 cz.4a-4c, OW305: Warunki techniczne kwalifikacji do naprawy, naprawy i odbioru po naprawie sprężyn nośnych wagonów towarowych.
 
eISSN:2719-9630
ISSN:0138-0370
Journals System - logo
Scroll to top