PL EN
 
ABSTRACT
The article presents the problem of thermal stress in monobloc wheels, designed for freight wagons. Monobloc wheels have a thermally improved rim. As a result of this heat treatment compressive stresses arise in the wheel rim. In operation during the braking process in the wheel brake blocks produce a tensile stress. Braking processes have an increasing impact on the sustainability of monobloc wheels in connection with putting brake blocks made from composite materials into operation.
 
REFERENCES (23)
1.
Berger P., Minde F.: Die Besonderheit der Kraftschlussausnutzung zwischen Rad und Schiene beim Bremsen. ZEV rail. Sonderheft Tagungsband. Moderne Schienenfahrzeuge.41 Tagung. Technische Universität Graz 7 do 10 April 2013.
 
2.
Edel K.O: Querrisse im Radkranz klotzgebremster Güterwagenvollräder. Fachhochschule Brandenburg.1 Auflage. Marzec 1995.
 
3.
Köhler G., Weber F.J.: Die Sicherheitsphilosophie bei der Konstruktion, der Produktion und dem Betrieb von Eisenbahnradsätzen. ZEV rail 135.Tagungsband SFT Graz 2011.
 
4.
Murawa F., Weiand M.: Eigenspannungen klotzgebremster Vollräder –Versuch oder Rechnung?. Eisenbahningenieur 10.2008.
 
5.
Sobaś M.: Diagnostyka osi zestawów kołowych układów biegowych pojazdów trakcyjnych i tocznych. Pojazdy Szynowe nr 4/2010.
 
6.
Sobaś M. : Zabiegi technologiczne zwiększające żywotność osi zestawów kołowych. Pojazdy Szynowe nr 1/2011.
 
7.
Sobaś M.: Przedsięwzięcia zwiększające prognozowaną żywotność osi zestawów kołowych pojazdów trakcyjnych. Pojazdy Szynowe nr 4/2011.
 
8.
Sobaś M.: Czynniki konstrukcyjne i technologiczne wpływające na żywotność osi zestawów kołowych. Pojazdy Szynowe nr 3/2012.
 
9.
Sobaś M.: Przyczyny pęknięcia osi napędnych oraz tocznych pojazdów w eksploatacji. Pojazdy Szynowe nr 1/2013.
 
10.
Sobaś M.: Ekspertyza przyczyn pęknięcia osi zestawu kołowego o nr 018457339 w wagonie towarowym węglarce typu EANOS nr 31515350855-3. OR-9514 Praca niepublikowana, przechowywana w archiwum IPS „Tabor”.03.2009.
 
11.
Weber F.J.: Auf der Suche nach dem maximalen Radsatzwellen-Torsionsmoment. ZEV Rail Tagungsband Graz 2014.
 
12.
Karta UIC 505-1: Pojazdy kolejowe. Skrajnia pojazdów. 10-te wydanie z maja 2006.
 
13.
Karta UIC 510-2: Pojazdy doczepne. Warunki do stosowania kół o różnych średnicach w układach biegowych różnego typu. 4-te wydanie z października 2002 oraz kwietnia 2004.
 
14.
Karta UIC 510-5: Dopuszczenie kół monoblokowych-zastosowany dokument EN 13979-1.
 
15.
Karta UIC 813: Warunki techniczne na dostawę zestawów kołowych dla taboru trakcyjnego i wagonów. Tolerancje i montaż.
 
16.
Karta UIC 832: Warunki techniczne dostawy wstawek klocków hamulcowych z żeliwa fosforowego dla pojazdów trakcyjnych i wagonów. 3-cie wydanie, styczeń 2004.
 
17.
PN-EN 13103+A2:2012: Kolejnictwo. Zestawy kołowe i wózki. Osie zestawów kołowych tocznych. Zasady konstrukcji.
 
18.
PN-EN 13260+A1: 2011: Kolejnictwo. Zestawy kołowe i wózki. Zestawy kołowe Wymagania dotyczące wyrobu.
 
19.
PN-EN 13261+A1:2011: Kolejnictwo. Zestawy kołowe i wózki. Osie. Wymagania dotyczące wyrobu.
 
20.
PN-EN 13262+A2:2011:Kolejnictwo. Zestawy kołowe i wózki. Koła. Wymagania dotyczące wyrobu.
 
21.
PN-EN 13715+A1:2011: Kolejnictwo. Zestawy kołowe i wózki. Koła. Zewnętrzne zarysy wieńców kół.
 
22.
PN-EN 13979-1+A2:2011: Kolejnictwo. Zestawy kołowe i wózki. Koła monoblokowe. Procedura dopuszczenia. Część 1: Koła kute i walcowane.
 
23.
PN-EN 15313:2010: Kolejnictwo. Wymagania eksploatacyjne dotyczące obsługi zestawów kołowych. Utrzymanie zestawów kołowych pojazdów w eksploatacji i wyłączonych z eksploatacji.
 
eISSN:2719-9630
ISSN:0138-0370
Journals System - logo
Scroll to top