PL EN
 
STRESZCZENIE
W artykule przedstawiono problem naprężeń cieplnych w kołach monoblokowych, przeznaczonych do wagonów towarowych. Koła monoblokowe posiadają wieniec ulepszony cieplnie. Wskutek takiego zabiegu obróbki cieplnej w wieńcu powstają naprężenia ściskające. W trakcie eksploatacji podczas procesu hamowania wstawkami hamulcowymi w kole wytwarzają się naprężenia rozciągające Procesy hamowania mają coraz większy wpływ na trwałość kół monoblokowych w związku z wprowadzeniem do eksploatacji wstawek hamulcowych, wykonanych z materiałów kompozytowych.
 
REFERENCJE (23)
1.
Berger P., Minde F.: Die Besonderheit der Kraftschlussausnutzung zwischen Rad und Schiene beim Bremsen. ZEV rail. Sonderheft Tagungsband. Moderne Schienenfahrzeuge.41 Tagung. Technische Universität Graz 7 do 10 April 2013.
 
2.
Edel K.O: Querrisse im Radkranz klotzgebremster Güterwagenvollräder. Fachhochschule Brandenburg.1 Auflage. Marzec 1995.
 
3.
Köhler G., Weber F.J.: Die Sicherheitsphilosophie bei der Konstruktion, der Produktion und dem Betrieb von Eisenbahnradsätzen. ZEV rail 135.Tagungsband SFT Graz 2011.
 
4.
Murawa F., Weiand M.: Eigenspannungen klotzgebremster Vollräder –Versuch oder Rechnung?. Eisenbahningenieur 10.2008.
 
5.
Sobaś M.: Diagnostyka osi zestawów kołowych układów biegowych pojazdów trakcyjnych i tocznych. Pojazdy Szynowe nr 4/2010.
 
6.
Sobaś M. : Zabiegi technologiczne zwiększające żywotność osi zestawów kołowych. Pojazdy Szynowe nr 1/2011.
 
7.
Sobaś M.: Przedsięwzięcia zwiększające prognozowaną żywotność osi zestawów kołowych pojazdów trakcyjnych. Pojazdy Szynowe nr 4/2011.
 
8.
Sobaś M.: Czynniki konstrukcyjne i technologiczne wpływające na żywotność osi zestawów kołowych. Pojazdy Szynowe nr 3/2012.
 
9.
Sobaś M.: Przyczyny pęknięcia osi napędnych oraz tocznych pojazdów w eksploatacji. Pojazdy Szynowe nr 1/2013.
 
10.
Sobaś M.: Ekspertyza przyczyn pęknięcia osi zestawu kołowego o nr 018457339 w wagonie towarowym węglarce typu EANOS nr 31515350855-3. OR-9514 Praca niepublikowana, przechowywana w archiwum IPS „Tabor”.03.2009.
 
11.
Weber F.J.: Auf der Suche nach dem maximalen Radsatzwellen-Torsionsmoment. ZEV Rail Tagungsband Graz 2014.
 
12.
Karta UIC 505-1: Pojazdy kolejowe. Skrajnia pojazdów. 10-te wydanie z maja 2006.
 
13.
Karta UIC 510-2: Pojazdy doczepne. Warunki do stosowania kół o różnych średnicach w układach biegowych różnego typu. 4-te wydanie z października 2002 oraz kwietnia 2004.
 
14.
Karta UIC 510-5: Dopuszczenie kół monoblokowych-zastosowany dokument EN 13979-1.
 
15.
Karta UIC 813: Warunki techniczne na dostawę zestawów kołowych dla taboru trakcyjnego i wagonów. Tolerancje i montaż.
 
16.
Karta UIC 832: Warunki techniczne dostawy wstawek klocków hamulcowych z żeliwa fosforowego dla pojazdów trakcyjnych i wagonów. 3-cie wydanie, styczeń 2004.
 
17.
PN-EN 13103+A2:2012: Kolejnictwo. Zestawy kołowe i wózki. Osie zestawów kołowych tocznych. Zasady konstrukcji.
 
18.
PN-EN 13260+A1: 2011: Kolejnictwo. Zestawy kołowe i wózki. Zestawy kołowe Wymagania dotyczące wyrobu.
 
19.
PN-EN 13261+A1:2011: Kolejnictwo. Zestawy kołowe i wózki. Osie. Wymagania dotyczące wyrobu.
 
20.
PN-EN 13262+A2:2011:Kolejnictwo. Zestawy kołowe i wózki. Koła. Wymagania dotyczące wyrobu.
 
21.
PN-EN 13715+A1:2011: Kolejnictwo. Zestawy kołowe i wózki. Koła. Zewnętrzne zarysy wieńców kół.
 
22.
PN-EN 13979-1+A2:2011: Kolejnictwo. Zestawy kołowe i wózki. Koła monoblokowe. Procedura dopuszczenia. Część 1: Koła kute i walcowane.
 
23.
PN-EN 15313:2010: Kolejnictwo. Wymagania eksploatacyjne dotyczące obsługi zestawów kołowych. Utrzymanie zestawów kołowych pojazdów w eksploatacji i wyłączonych z eksploatacji.
 
eISSN:2719-9630
ISSN:0138-0370
Journals System - logo
Scroll to top