PL EN
 
STRESZCZENIE
W artykule zaprezentowano opis konstrukcji i parametry zmodernizowanej lokomotywy spalinowej pasażerskiej serii SP32 (312D), której projekt modernizacji opracowany został w Instytucie Pojazdów Szynowych Politechniki Krakowskiej, a prototyp wykonuje InterLok S.A Piła. Opisano zakres modernizacji w odniesieniu do układów mechanicznych, pneumatycznych i elektrycznych. Zaprezentowano nowe rozwiązania z zakresu ergonomii zastosowane w kabinie maszynisty
 
REFERENCJE (2)
1.
Ma r c i n i a k Z., Zmodernizowana spalinowa lokomotywa do ruchu pasażerskiego serii SP32 – konstrukcja i badania, Pojazdy Szynowe, 2/2001.
 
2.
B a b e ł M., T u ł e c k i A., Konstrukcja zmodernizowanej spalinowej lokomotywy manewrowej serii 6Dg, XVIII Konferencja Naukowa Pojazdy Szynowe, Politechnika Śląska, wrzesień 2008.
 
eISSN:2719-9630
ISSN:0138-0370
Journals System - logo
Scroll to top