PL EN
 
 
REFERENCES (19)
1.
H. D. L. Abarbanel: Analysis of Observed Chaotic Data, Springer, 1996.
 
2.
J. C. Bezdek: Pattern Recognition with Fuzzy Objective Function Algorithms, Plenum Press, 1987, second edition.
 
3.
P. Boguś, J. Merkisz, R. Grzeszczyk, S. Mazurek: Nonlinear Analysis of Combustion Engine Vibroacoustic Signals for Misfire Detection. SAE Technical Paper Series 2003-01-0354.
 
4.
P. Boguś, K. Lewandowska: Short-Time Signal Analysis Using Pattern Recognition Methods. Lecture Notes in Artificial Intelligence: Artificial Intelligence and Soft Computing, 3070, 2004.
 
5.
P. Boguś, J. Merkisz: Diagnostyka pokładowa silników wysokoprężnych z wykorzystaniem nieliniowych metod analizy sygnałów. Pojazdy Szynowe, 1/2004.
 
6.
P. Boguś, R. Grzeszczyk, J. Merkisz: Diagnostyka pokładowa silników wysokoprężnych z wykorzystaniem chwilowej analizy sygnałów. Pojazdy Szynowe, 1/2004.
 
7.
P. Boguś, J. Merkisz: Wykrywanie zjawiska wypadania zapłonu w silniku o zapłonie samoczynnym w oparciu o grupowanie danych w krótkoczasowej analizie sygnałów wibroakustycznych. Silniki Spalinowe, 4, 2005.
 
8.
P. Boguś, J. Merkisz: Short Time Analysis of Combustion Engine Vibroacoustic Signals with Using Pattern Recognition Techniques. SAE Technical Paper Series 2005-01-2529.
 
9.
P. Boguś, J. Merkisz: Misfire Detection of Locomotive Diesel Engine by Nonlinear Anlaysis. Mechanical Systems and Signal Processing, 19, 2005.
 
10.
C. S. Daw, M. B. Kennel, C. E. A. Finney, F. T. Connolly: Observing and Modeling Nonlinear dynamics in an Internal Combustion Engine. Physical Review E, 57, 1998.
 
11.
Decyzja NR 36/2000 Naczelnego Dyrektora Kolejowych Przewozów Towarowych CARGO z dnia 5 czerwca 2000 r. w sprawie utrzymania technicznego pojazdów trakcyjnych.
 
12.
R. Duda, P. Hart: Pattern Classification and Scene Analysis, New York, Wiley Interscience 1973.
 
13.
A. P. Foakes, D. G. Pollard: Investigation of a Chaotic Mechanism for Cycle-to-cycle Variations. Combustion Science and Technology, 90, 1993.
 
14.
J. Jerrelind, A. Stensson: Nonlinear Dynamics of Parts in Engineering Systems. Chaos, Solitons and Fractals, 11, 2000.
 
15.
T. Kucharski: System pomiaru drgań mechanicznych, Warszawa, WNT 2002.
 
16.
Materiały internetowe.
 
17.
S. K. Mitra, J. R. Kaiser: Handbook for Digital Signal Processing, Wiley 1993.
 
18.
J. Szabutin: Podstawy teorii sygnałów, Warszawa, WKiŁ 2003.
 
19.
W. Wang, J. Chen, X. K. Wu, Z. T. Wu: The Application of Some Non-linear Methods in Rotating Machinery Fault Diagnosis, Mechanical Systems and Signal Processing, 15, 2001.
 
eISSN:2719-9630
ISSN:0138-0370
Journals System - logo
Scroll to top