PL EN
Hydrogen-powered drives of the rail vehicles (part 2)
 
More details
Hide details
1
Doradca dyrektora, SŁ - Instytut Pojazdów Szynowych TABOR, Polska
 
 
Submission date: 2021-07-22
 
 
Final revision date: 2021-09-20
 
 
Acceptance date: 2021-09-29
 
 
Online publication date: 2021-10-14
 
 
Publication date: 2021-10-14
 
 
Corresponding author
Zbigniew Durzyński   

Doradca dyrektora, SŁ - Instytut Pojazdów Szynowych TABOR, Polska
 
 
Rail Vehicles/Pojazdy Szynowe 2021,3,1-11
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
The paper presents the reasons for launching the efforts aimed at implementing the low-emission rail vehicles. A short history of development of the hydrogen-powered drive solutions is described. It has been pointed out that im-plementation of hydrogen-powered rail vehicles results in simultaneous development of production and distribution of this fuel. The qualities of new energy sources suitable for use in the rail vehicles are depicted, while further part of the paper presents the rail vehicles already implemented in the world. Another part of the article pertains to domesti-cally undertaken measures related to hydrogen propulsion. Due to topicality of the National Reconstruction Plan, the excerpts from its provisions related to hydrogen production and modern rail transport have been mentioned. The fol-lowing chapter is devoted to economic aspects, while the last one to measurable environmental benefits resulting from the use of the hydrogen traction. The first part of the paper has been published in the previous issue of the Rail Vehicles.
 
REFERENCES (27)
1.
Are hydrogen-powered trains the future? https://www.independent.co.uk/....
 
2.
Biowodór może zwiększyć udział OZE w transporcie. https://wysokienapiecie.pl/159....
 
3.
D’Ovidio G., Carpenito A., Masciovecchio C., Ometto A.: Preliminary analysis on advanced technologiesfor hydrogen light-rail train application in sub-urban non electrified routes. National Scientific Seminar SIDT. Politecnico Di Bari. 14-15.09.2017. University of L’Aquila ITALY.
 
4.
Droga droga do samochodów wodorowych w Polsce. 4.03.2019. https://wysokienapiecie.pl/174....
 
5.
Durzyński Z., Orczyk M.: Tram-train elementem proekologicznego systemu transportu zbiorowego w aglomeracji poznańskiej. Pojazdy Szynowe nr 4/2019. https://doi.org/10.53502/RAIL-....
 
6.
Durzyński Z.: Stan obecny i perspektywy niezelektryfikowanego transportu kolejowego w Polsce. Pojazdy Szynowe nr 1/2020. https://doi.org/10.53502/RAIL-....
 
7.
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 października 2014 r. w sprawie rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych - 2014/94/UE.
 
14.
Hydrogen-powered trains could replace diesel engines in Germany. https://edition.cnn.com/2020/1....
 
15.
JSW chce być czołowym producentem wodoru. 10.12.2018. https://niezalezna.pl/249644-j....
 
16.
Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności. Projekt. Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej. Warszawa, kwiecień 2021 r.
 
17.
Orczyk M. i inni: Circumstances of Railway Transport Hydrogenization in Poland. SAE Technical Paper 2020-01-2131, 2020. https://doi.org//10.4271/2020-....
 
18.
Pielecha i i inni: Ultrakondensatory i ogniwa paliwowe w układach napędowych pojazdów szynowych. Pojazdy Szynowe nr 2/2019. https://doi.org/10.53502/RAIL-....
 
19.
Radomski M.: Pociągi wodorowe na polskich torach? To możliwe już w 2022 roku, ale do rozwiązania jest kilka problemów. Fleetguru. 12.09.2018.
 
20.
Spain’s first hydrogen train to feature Hexagon Purus technology. https://www.h2-view.com/story/ spains-first-hydrogen-train-to-feature-hexagon-purus-technology/.
 
21.
Strategia na rzecz odpowiedzialnego rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.). Warszawa 2017.
 
22.
Uchwała nr 110/2019 Rady Ministrów z dnia 17 września 2019 r. zmieniająca Uchwałę w sprawie ustanowienia Krajowego Programu Kolejowego do 2023 roku.
 
23.
Usidus. M.: Wsiąść do pociągu… wodorowego. https://mlodytechnik.pl/techni....
 
24.
Wodór – samorządy potrzebują systemowego wsparcia finansowego i nowego modelu współpracy. https://www.rynekinfrastruktur....
 
25.
Wodór jako paliwo konwencjonalne. https://pl.wikipedia.org/wiki/....
 
26.
Wodór, prąd, biopaliwa. Dekarbonizacja transportu będzie kosztowna. https://wysokienapiecie.pl/195....
 
27.
Woźniak. A.: Transport zamierza tankować wodór. 15.10.2020. https://energia.rp.pl/nowaener....
 
eISSN:2719-9630
ISSN:0138-0370
Journals System - logo
Scroll to top