PL EN
Napędy trakcyjne pojazdów szynowych zasilane wodorem (cz. 2)
 
Więcej
Ukryj
1
Doradca dyrektora, SŁ - Instytut Pojazdów Szynowych TABOR, Polska
 
 
Data nadesłania: 22-07-2021
 
 
Data ostatniej rewizji: 20-09-2021
 
 
Data akceptacji: 29-09-2021
 
 
Data publikacji online: 14-10-2021
 
 
Data publikacji: 14-10-2021
 
 
Autor do korespondencji
Zbigniew Durzyński   

Doradca dyrektora, SŁ - Instytut Pojazdów Szynowych TABOR, Polska
 
 
Rail Vehicles/Pojazdy Szynowe 2021,3,1-11
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
W artykule przedstawiono powody uruchomienia działań mających na celu wdrożenie niskoemisyjnych pojaz-dów szynowych. Opisano krótką historię rozwoju napędów zasilanych wodorem. Zwrócono uwagę, że wdroże-nie do eksploatacji pojazdów szynowych zasilanych wodorem wiąże się z równoczesnym rozwojem produkcji i dystrybucji tego paliwa. Zostały opisane cechy nowych źródeł energii do stosowania w pojazdach szynowych, a w kolejnej części artykułu zaprezentowano pojazdy szynowe wdrożone na świecie. Następna część artykułu do-tyczy podjętych w kraju działań związanych z napędami wodorowymi. Ze względu na aktualność tematu Kra-jowego Planu Odbudowy przytoczone zostały fragmenty jego zapisów dotyczące produkcji wodoru i nowocze-snego transportu szynowego. Dalszy rozdział został poświęcony aspektom ekonomicznym, a ostatni wymier-nym korzyściom dla środowiska z zastosowania napędów trakcyjnych zasilanych wodorem. Pierwsza część artykułu została opublikowana w poprzednim numerze Pojazdów Szynowych.
 
REFERENCJE (27)
1.
Are hydrogen-powered trains the future? https://www.independent.co.uk/....
 
2.
Biowodór może zwiększyć udział OZE w transporcie. https://wysokienapiecie.pl/159....
 
3.
D’Ovidio G., Carpenito A., Masciovecchio C., Ometto A.: Preliminary analysis on advanced technologiesfor hydrogen light-rail train application in sub-urban non electrified routes. National Scientific Seminar SIDT. Politecnico Di Bari. 14-15.09.2017. University of L’Aquila ITALY.
 
4.
Droga droga do samochodów wodorowych w Polsce. 4.03.2019. https://wysokienapiecie.pl/174....
 
5.
Durzyński Z., Orczyk M.: Tram-train elementem proekologicznego systemu transportu zbiorowego w aglomeracji poznańskiej. Pojazdy Szynowe nr 4/2019. https://doi.org/10.53502/RAIL-....
 
6.
Durzyński Z.: Stan obecny i perspektywy niezelektryfikowanego transportu kolejowego w Polsce. Pojazdy Szynowe nr 1/2020. https://doi.org/10.53502/RAIL-....
 
7.
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 października 2014 r. w sprawie rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych - 2014/94/UE.
 
14.
Hydrogen-powered trains could replace diesel engines in Germany. https://edition.cnn.com/2020/1....
 
15.
JSW chce być czołowym producentem wodoru. 10.12.2018. https://niezalezna.pl/249644-j....
 
16.
Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności. Projekt. Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej. Warszawa, kwiecień 2021 r.
 
17.
Orczyk M. i inni: Circumstances of Railway Transport Hydrogenization in Poland. SAE Technical Paper 2020-01-2131, 2020. https://doi.org//10.4271/2020-....
 
18.
Pielecha i i inni: Ultrakondensatory i ogniwa paliwowe w układach napędowych pojazdów szynowych. Pojazdy Szynowe nr 2/2019. https://doi.org/10.53502/RAIL-....
 
19.
Radomski M.: Pociągi wodorowe na polskich torach? To możliwe już w 2022 roku, ale do rozwiązania jest kilka problemów. Fleetguru. 12.09.2018.
 
20.
Spain’s first hydrogen train to feature Hexagon Purus technology. https://www.h2-view.com/story/ spains-first-hydrogen-train-to-feature-hexagon-purus-technology/.
 
21.
Strategia na rzecz odpowiedzialnego rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.). Warszawa 2017.
 
22.
Uchwała nr 110/2019 Rady Ministrów z dnia 17 września 2019 r. zmieniająca Uchwałę w sprawie ustanowienia Krajowego Programu Kolejowego do 2023 roku.
 
23.
Usidus. M.: Wsiąść do pociągu… wodorowego. https://mlodytechnik.pl/techni....
 
24.
Wodór – samorządy potrzebują systemowego wsparcia finansowego i nowego modelu współpracy. https://www.rynekinfrastruktur....
 
25.
Wodór jako paliwo konwencjonalne. https://pl.wikipedia.org/wiki/....
 
26.
Wodór, prąd, biopaliwa. Dekarbonizacja transportu będzie kosztowna. https://wysokienapiecie.pl/195....
 
27.
Woźniak. A.: Transport zamierza tankować wodór. 15.10.2020. https://energia.rp.pl/nowaener....
 
eISSN:2719-9630
ISSN:0138-0370
Journals System - logo
Scroll to top