PL EN
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
This publication is devoted to the evaluation of the movement parameters of the concept suspended monorail vehicle which was conducted on a basis of its traction characteristic and dynamic capabilities. Firstly, the construction of the proposed vehicle was briefly described along with the specification of the most important design assumptions. Subsequently, the focus was put on the methodology and the very plotting of the vehicle’s traction characteristic, as well as the process of its acceleration as a function of speed. Finally, the braking system was assessed by determining the average braking deceleration depending on its type. This article is based on authors’ master thesis: „The concept of suspended railway engine wagon”, conducted on Mechanical Engineering Faculty of Gdansk University of Technology.
 
REFERENCES (14)
1.
Kuczyk M., Jędrzejewski P., Załuski P.: Koncepcja miejskiego pojazdu kolei podwieszane (The concept of suspended rail vehicle); Pojazdy Szynowe 2021;(2):52–66 (DOI: https://doi.org/10.53502/RAIL-...).
 
2.
Kikuchi S., Onaka A.: Monorail development and application in Japan; Jurnal of Advanced Transportation vol. 22, Issue 1 / p. 17-38 (DOI: https://doi.org/10.1002/atr.56...).
 
3.
Dynamic analysis on suspended monorail vehicles passing through turnouts; Qiang Guo et al 2018 IOP Conf. Ser.: Mater. Sci. Eng. 439 042078 (DOI: 10.1088/1757-899X/439/4/042078).
 
4.
Madej J.: Teoria ruchu pojazdów szynowych; Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2012.
 
5.
Jędrzejewski P., Kuczyk M.: Koncepcja wagonu silnikowego kolei podwieszanej; praca magisterska, Gdańsk 2020.
 
6.
Dudzik M.: Metodyka obliczania największego możliwego przyspieszenia ograniczonego warunkiem przyczepności dla pojazdu trakcyjnego na przykładzie pojazdu Flirt ED 160 firmy Stadler; PTiL 3/2018 (43) (DOI: 10.18276/ptl.2018.43-02 ).
 
7.
Lipiński L., Miszewski M.: Wyznaczenie charakterystyk trakcyjnych pojazdów kolejowych z asynchronicznymi napędami trakcyjnymi; Zeszyty Problemowe – Maszyny Elektryczne nr 1/2012 (94); artykuł dostępny pod adresem: http://www.komel.katowice.pl/Z... (dostęp na dzień 21.09.21).
 
8.
Skibicki J.: Pojazdy elektryczne część I; Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, Gdańsk 2010.
 
9.
Broszura informacyjna firmy Knorr – Bremse: Magnetic track brakes – light rail vehicles; 2018; dostępna pod adressem: https://www.knorr-bremse.com/r... (dostęp na dzień 21.09.21) .
 
10.
Katalog firmy Frenoplast: Wagony pasażerskie i metro; wydanie 2 z dnia 16.08.2018; dostępny pod adresem: https://frimatrail-frenoplast.... (dostęp na dzień 21.09.21).
 
11.
Piechowiak T.: Obliczenia hamulca wózka tramwajowego; Czasopismo techniczne Mechanika, 2012, R. 109, z. 7-M; artykuł dostępny pod adresem: https://repozytorium.biblos.pk... (dostęp na dzień 21.09.21).
 
12.
Barna G., Durzyński Z.: Struktura rozproszonego systemu mikroprocesorowego sterowania zespołem trakcyjnym; Technika Transportu Szynowego nr 3/2008, str. 36 – 43; artykuł dostępny pod adresem: http://yadda.icm.edu.pl/yadda/... (dostęp na dzień 21.09.21)
 
13.
Gunay M., Korkmaz M. E., Ozmew R.: An investigation on braking systems used In railway vehicles; Engineering Science and Technology, an International Journal, (DOI: https://doi.org/10.1016/j.jest...).
 
14.
Przepióra K., Szuberski P.: Badania układów hamulcowych pojazdów tramwajowych w aspekcie homologacji typu tramwajów; Pojazdy Szynowe nr 2/2017, str. 52 – 61 (DOI: https://doi.org/10.53502/RAIL-...).
 
eISSN:2719-9630
ISSN:0138-0370
Journals System - logo
Scroll to top