PL EN
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
W artykule przedstawiono przegląd rozwiązań konstrukcyjnych układów biegowych wagonów towarowych wynikających z wymagań zawartych w krajowych jak i europejskich przepisach. Przedstawiono krótką charakterystykę pojazdów trakcyjnych poruszających się w trakcji towarowej. Opisano główne typy wózków stosowanych w Polsce i Europie przede wszystkim rodzinę wózków typu Y25. Zawarto krótki rys historyczny układów biegowych wagonów towarowych. Przedstawiono wymagania zamienności układu biegowego jako układu standardowego. Omówiono główne zagadnienia związane z projektowaniem układów biegowych, wymaganiami, kryteriami, specyfikacją techniczną.
 
REFERENCJE (9)
1.
Sobaś M., Zawieszenia i układy biegowe wagonów towarowych, Wydawnictwo IPS „Tabor” Poznań 2014.
 
2.
Terczyński P., Atlas wagonów towarowych, Wydawnictwo Kolpress, Poznań 2011.
 
3.
Michalak, P., Jakuszko, W. Innowacyjna uniwersalna lokomotywa dwunapędowa, Zeszyty Naukowo–Techniczne SITK RP, Oddział w Krakowie nr 2 (2019).
 
4.
Karta UIC 500: Normalizacja taboru transportowego i jego elementów. Zasady, procedury, wyniki. Wydanie 2 z grudnia 2000.
 
5.
Karta UIC 510-1: Wagony towarowe, układy biegowe – Normalizacja. Wydanie 9 z 01.01.78.
 
6.
EN 1527: Kolejnictwo – Wymagania dla wózków i układów biegowych.
 
7.
www.paulus.net.pl – dostęp 08.08.2021.
 
8.
https://tatravagonka.sk – dostęp 08.08.2021.
 
9.
www.wikipedia.org dostęp 08.08.2021.
 
eISSN:2719-9630
ISSN:0138-0370
Journals System - logo
Scroll to top