PL EN
 
KEYWORDS
ABSTRACT
In the paper the environmental nuisance of transport of goods loaded in semi-trailers was analysed, using both road and rail transport. In the second case the transport of semi-trailers using intermodal wagons pulled by the diesel locomotive was taken into account. The ecological aspects focused on such harmful compounds as: carbon monoxide, hydrocarbons and nitrogen oxides.
 
REFERENCES (6)
1.
Delphi Automotive Ltd, Worldwide emissions standards 2016/2017 Heavy Duty and Off-Highway vehicles, Gillingham, United Kingdom, 2016.
 
2.
Główny Urząd Statystyczny, Transport. Wyniki działalności w 2015, Warszawa 2016.
 
3.
Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, Dokument implementacyjny do strategii rozwoju transportu do 2020 r. (z perspektywą do 2030 r.). Warszawa, październik 2014.
 
4.
Pielecha I., Pielecha J.: Tendencje w przepisach dotyczących emisji związków toksycznych przez silniki pojazdów szynowych. Pojazdy Szynowe, nr 1/2005.
 
5.
Rail Transport and Environment FACT&FIGURES, The Voice of European Railways, UIC International Union Of Railways, Paris, 2015.
 
6.
https://www.eea.europa.eu/pl (dostęp w dniu 20.09.2017).
 
eISSN:2719-9630
ISSN:0138-0370
Journals System - logo
Scroll to top