PL EN
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
W artykule przeprowadzono analizę uciążliwości środowiskowej przewozu towarów naczepami, z wykorzystaniem zarówno transportu drogowego, jak i kolejowego. W tym drugim przypadku uwzględniono transport naczep przy wykorzystaniu intermodalnych wagonów kolejowych ciągniętych przez lokomotywę spalinową. Aspekty ekologiczne koncentrowały się na takich szkodliwych związkach, jak: tlenek węgla, węglowodory i tlenki azotu.
 
REFERENCJE (6)
1.
Delphi Automotive Ltd, Worldwide emissions standards 2016/2017 Heavy Duty and Off-Highway vehicles, Gillingham, United Kingdom, 2016.
 
2.
Główny Urząd Statystyczny, Transport. Wyniki działalności w 2015, Warszawa 2016.
 
3.
Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, Dokument implementacyjny do strategii rozwoju transportu do 2020 r. (z perspektywą do 2030 r.). Warszawa, październik 2014.
 
4.
Pielecha I., Pielecha J.: Tendencje w przepisach dotyczących emisji związków toksycznych przez silniki pojazdów szynowych. Pojazdy Szynowe, nr 1/2005.
 
5.
Rail Transport and Environment FACT&FIGURES, The Voice of European Railways, UIC International Union Of Railways, Paris, 2015.
 
6.
https://www.eea.europa.eu/pl (dostęp w dniu 20.09.2017).
 
eISSN:2719-9630
ISSN:0138-0370
Journals System - logo
Scroll to top