PL EN
 
STRESZCZENIE
W niniejszym artykule przedstawiono strukturę sprzętową mikroprocesorowego układu sterowania i diagnostyki zmodernizowanej lokomotywy EU07A. Omówiono system komunikacji, przedstawiono główne funkcje realizowane przez układ sterowania i diagnostyki. Zaprezentowano przykłady wykorzystania danych z układu diagnostycznego w rozwiązywaniu wybranych problemów technicznych. Przedstawiono przebiegi wybranych sygnałów ilustrujące działanie układu diagnostyki. Omówiono elementy układu diagnostycznego zaimplementowanego w panelu operatorskim na potrzeby maszynisty oraz serwisu. Artykuł powstał w wyniku realizacji projektu badawczego pt. „Prognozowanie stanu technicznego głównych systemów pojazdu szynowego na podstawie analizy zmian wartości charakterystycznych parametrów podzespołów” finansowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (nr projektu N N509 336637 z dnia 28.08.2009).
 
REFERENCJE (3)
1.
Czerwiński J., Łastowski M., Krajewski S., Szymczak J., Modernizacja lokomotywy serii EU07, TTS 3/2011.
 
2.
Haba M., Iwanowski J., Zdalna diagnostyka mikroprocesorowych systemów sterowania pojazdów szynowych za pośrednictwem sieci telefonii komórkowej GSM, XIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa „QSET 2011”, Kraków-Niepołomice 2011.
 
3.
ELMARK Automatyka, MOXA – kompleksowe rozwiązania dla komunikacji przemysłowej, folder promocyjny.
 
eISSN:2719-9630
ISSN:0138-0370