PL EN

System antyplagiatowy

 
Redakcja Rail Vehicles/Pojazdy Szynowe wykorzystuje system antyplagiatowy - iThenticate®


Partnerstwo z Crossref umożliwia iTheticate dostęp do szerokich zasobów baz danych wysokiej jakości treści naukowych. Ponadto iTheticate jest włączone do analiz pracy wydawców: IEEE, Springer Nature, Wiley i innych. Ta kombinacja daje użytkownikom iTheticate możliwość korzystania z tego samego oprogramowania, co ich preferowany wydawca, w celu sprawdzenia plagiatu, co skutkuje wyższym poziomem zaufania i może ostatecznie zwiększyć szanse na akceptację manuskryptu.


Działania podejmowane w przypadku podejrzenia o plagiat zgłoszonego do druku artykułu
Przed wysłaniem artykułu do recenzentów, program antyplagiatowy korzystający z systemu plagiat.pl sprawdza, czy nie zawiera części plagiatowych.
W przypadku podejrzenia przez Redakcję plagiatu w przypadku artykułu zgłoszonego do druku uruchamiana jest procedura antyplagiatowa, której kolejne etapy są następujące:

  • Redaktor, podejrzewając plagiat artykułu zgłoszonego do druku, podejmuje czynności proceduralne;
  • Redakcja gromadzi pełną dokumentację wraz z dowodami;
  • Redaktor sprawdza stopień dopasowania tekstów pod kątem możliwych powtórzeń. W tym celu redaktor posługuje się zarówno narzędziem antyplagiatowym, jak i dokonuje prostego porównania tekstów. W przypadku parafrazowania lub autoplagiatu redaktor stosuje przemyślaną analizę tekstów.
  • Redaktor, stwierdzając, że zakres powtórzeń jest znaczny, kontaktuje się z autorem listownie, załączając podpisany dokument „oświadczenia autorskiego”, stwierdzający oryginalność/własne autorstwo artykułu, wraz z dokumentacją stwierdzającą popełnienie plagiatu.
 
eISSN:2719-9630
ISSN:0138-0370
Journals System - logo
Scroll to top