PL EN
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Niniejsza publikacja została poświęcona ocenie parametrów ruchowych koncepcyjnego pojazdu kolei podwieszanej, którą dokonano w oparciu o jego charakterystykę trakcyjną oraz możliwości dynamiczne. W pierwszej kolejności skrótowo opisano konstrukcję proponowanego pojazdu wraz z wyszczególnieniem najważniejszych założeń projektowych. Następnie skupiono się na metodyce oraz samym wykreśleniu charakterystyki trakcyjnej pojazdu, jak również przebiegu jego przyspieszenia w funkcji prędkości. Na koniec poddano ocenie układ hamulcowy poprzez wyznaczenie średniego opóźnienia hamowania w zależności od jego rodzaju. Artykuł ten powstał na podstawie pracy dyplomowej pt. „Koncepcja wagonu silnikowego kolei podwieszanej”, na wydziale Mechanicznym Politechniki Gdańskiej.
 
REFERENCJE (14)
1.
Kuczyk M., Jędrzejewski P., Załuski P.: Koncepcja miejskiego pojazdu kolei podwieszane (The concept of suspended rail vehicle); Pojazdy Szynowe 2021;(2):52–66 (DOI: https://doi.org/10.53502/RAIL-...).
 
2.
Kikuchi S., Onaka A.: Monorail development and application in Japan; Jurnal of Advanced Transportation vol. 22, Issue 1 / p. 17-38 (DOI: https://doi.org/10.1002/atr.56...).
 
3.
Dynamic analysis on suspended monorail vehicles passing through turnouts; Qiang Guo et al 2018 IOP Conf. Ser.: Mater. Sci. Eng. 439 042078 (DOI: 10.1088/1757-899X/439/4/042078).
 
4.
Madej J.: Teoria ruchu pojazdów szynowych; Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2012.
 
5.
Jędrzejewski P., Kuczyk M.: Koncepcja wagonu silnikowego kolei podwieszanej; praca magisterska, Gdańsk 2020.
 
6.
Dudzik M.: Metodyka obliczania największego możliwego przyspieszenia ograniczonego warunkiem przyczepności dla pojazdu trakcyjnego na przykładzie pojazdu Flirt ED 160 firmy Stadler; PTiL 3/2018 (43) (DOI: 10.18276/ptl.2018.43-02 ).
 
7.
Lipiński L., Miszewski M.: Wyznaczenie charakterystyk trakcyjnych pojazdów kolejowych z asynchronicznymi napędami trakcyjnymi; Zeszyty Problemowe – Maszyny Elektryczne nr 1/2012 (94); artykuł dostępny pod adresem: http://www.komel.katowice.pl/Z... (dostęp na dzień 21.09.21).
 
8.
Skibicki J.: Pojazdy elektryczne część I; Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, Gdańsk 2010.
 
9.
Broszura informacyjna firmy Knorr – Bremse: Magnetic track brakes – light rail vehicles; 2018; dostępna pod adressem: https://www.knorr-bremse.com/r... (dostęp na dzień 21.09.21) .
 
10.
Katalog firmy Frenoplast: Wagony pasażerskie i metro; wydanie 2 z dnia 16.08.2018; dostępny pod adresem: https://frimatrail-frenoplast.... (dostęp na dzień 21.09.21).
 
11.
Piechowiak T.: Obliczenia hamulca wózka tramwajowego; Czasopismo techniczne Mechanika, 2012, R. 109, z. 7-M; artykuł dostępny pod adresem: https://repozytorium.biblos.pk... (dostęp na dzień 21.09.21).
 
12.
Barna G., Durzyński Z.: Struktura rozproszonego systemu mikroprocesorowego sterowania zespołem trakcyjnym; Technika Transportu Szynowego nr 3/2008, str. 36 – 43; artykuł dostępny pod adresem: http://yadda.icm.edu.pl/yadda/... (dostęp na dzień 21.09.21)
 
13.
Gunay M., Korkmaz M. E., Ozmew R.: An investigation on braking systems used In railway vehicles; Engineering Science and Technology, an International Journal, (DOI: https://doi.org/10.1016/j.jest...).
 
14.
Przepióra K., Szuberski P.: Badania układów hamulcowych pojazdów tramwajowych w aspekcie homologacji typu tramwajów; Pojazdy Szynowe nr 2/2017, str. 52 – 61 (DOI: https://doi.org/10.53502/RAIL-...).
 
eISSN:2719-9630
ISSN:0138-0370
Journals System - logo
Scroll to top